[ Annons ]

Bild över Scharinsområdet. Foto: Jonas Westling
Publicerat 27 mars, 2023

Svenska kommuner deltar i internationell arkitekttävling

Växjö och Skellefteå är två av fem svenska tävlingsområden på Europan 17, en internationell arkitektur- och stadsbyggnadstävling för unga arkitekter.

Europan hålls vartannat år och i år arrangeras tävlingen för 17:e gången. Syftet är att lyfta fram nya sätt att planera städer med goda förutsättningar för samexistens mellan stad och natur. Unga arkitekter tävlar genom att komma med förslag på hur befintliga stadsmiljöer kan utvecklas för framtiden.

Tävlingsområdet som Växjö kommun deltar med går under namnet Strandbjörksstaden och innefattar kvarteret Vasa där sjukhusområdet ligger idag. Uppgiften till arkitekterna går ut på att ta fram förslag på hur området kan få nytt innehåll och liv om sjukhusets verksamhet flyttar till annan plats. Resultatet från tävlingen kommer att utgöra en del av underlaget till det planprogram som ska tas fram för Strandbjörksstaden och planeras vara klart 2027.

[ Annons ]

Otto Lindlöf, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Växjö. Foto: Alexander Hall

– Om sjukhuset flyttar kommer området att vara en mycket attraktiv plats för många människor och verksamheter att uppleva, leva i och verka på. En viktig pusselbit i detta är därför att tidigt inhämta kunskap och idéer från olika håll så att vi kan vara startklara om flytten blir ett faktum. Vår medverkan i Europan är ett av flera sätt som vi hoppas ska bidra med nya perspektiv till områdets och Växjö centrums utveckling, kommenterar Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Även Skellefteå kommun deltar i tävlingen. För deras del är platsen Scharinsområdet precis vid Skellefteälven i Ursviken, uppkallat efter ett träindustriföretag som bedrev verksamhet där i nästan 100 år. Det var en blomstrande plats av historisk betydelse, men idag är stora delar av området igenvuxet och det finns goda möjligheter att förbättra tillgängligheten till älvsrummet för allmänheten.

– Eftersom Scharins endast ligger 12 kilometer från Skellefteå centrum, och nära till Northvolt där många av de nya jobben kommer att finnas, är det ett perfekt område att tävla med. Vi räknar med a­­tt det i framtiden kan finnas fler än 1 000 nya bostäder här, de flesta flerbostadshus, men även områden för rekreation och fritidsaktiviteter för allmänheten, säger Linda Bystedt, samhällsstrateg, Skellefteå kommun i en kommentar.

Tävlingen startar 27 mars och pågår till 30 juni 2023. I tävlingen finns omkring 40 tävlingsområden runt om i Europa som är öppna för förslag från arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare. Övriga svenska kommuner som medverkar i tävlingen är Nyköping, Piteå, och Rimbo.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]