[ Annons ]

Gustaf Hermelin. Foto: Nathan Grossman
Publicerat 1 mars, 2016

Växande intresse för logistikfastigheter

Under 2015 uppgick den totala transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden till 151 miljarder, vilket var något lägre än för 2014. Flertalet av de stora affärerna som gjordes på den svenska marknaden gällde logistikfastigheter.

Catenas förvärv av Tribona som ökade den nya koncernens fastighetsbestånd till 83 fastigheter räknas som en av de största transaktionerna på fastighetsmarknaden under 2015. Gustaf Hermelin, vd på Catena, har sett ett ökat intresse för logistikfastigheter på marknaden under de senaste åren.

[ Annons ]

– Det finns troligen lika många svar på varför intresset har ökat som det finns människor, säger han. Men min uppfattning är att ökningen beror på att logistikfastigheter innebär otroligt bra kassaflöden.

Anledningen är att finansieringskostnaderna är låga samtidigt som hyreskontrakten för lagerbyggnader ofta sträcker sig över en längre tid, menar Gustaf Hermelin. Dessutom är kostnaden för att byta hyresgäst i lokalerna mycket låga.

De gamla logistikfastigheterna har i flera fall kommit att spela ut sin roll eftersom de förr placerades i nära anslutning till städerna. Det läget har istället blivit mer attraktivt för bostadsbyggande i dag. Viktigast för logistikfastigheter är numera att de ligger i ett läge utmed de stora transportstråken.

I framtiden tror jag att vi kommer gå allt mer åt att butikerna har showrooms med mindre distributionslager i anslutning till städerna.

En så kallad ”Big Box”, som är den typ av logistikfastighet som ofta används för lagring, bör vara placerad i ett läge vid stora knutpunkter som till exempel i Jönköping eller i Örebro från vilka man kan serva flera storstadsregioner, anser Gustaf Hermelin. Han tror att efterfrågan på den typen av moderna lagerlokaler kommer att öka ännu mer framöver.

– I framtiden tror jag att vi kommer gå allt mer åt att butikerna har showrooms med mindre distributionslager i anslutning till städerna. Enligt den modellen kan företaget skicka en vara ”on demand” direkt hem till kunden, till butiken eller till ett utlämningsställe istället för att företaget måste hålla lager i butikslokalerna, vilket ofta är mer kostsamt.

Catenas förvärv av Tribona var en stor affär på transaktionsmarknaden under hösten, en affär som man kan tänka sig hade känts nervös för de flesta att genomföra trots finansiell rådgivning. Gustaf Hermelin har under sin tid i branschen gjort många fastighetsaffärer och för honom är de små affärerna av lika betydande vikt som de stora.

– Att genomföra den stora affären är inte mer nervöst än den lilla, förutom att kraven på finansieringen ökar. Förvärvas ett helt bestånd är riskerna ofta relativt sett mindre, så länge man har koll och vet att man klarar av finansieringen.

Catenas förvärv av Tribona uppgick till 5,2 miljarder kronor.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]