Publicerat 12 januari, 2017

Växande intresse för gröna lån

Så kallade gröna lån intresserar allt fler fastighetsbolag. Varumärkesstärkande effekt och attraktionskraft gentemot investerare ligger bakom efterfrågan som nu till och med fått en av stor-bankerna att erbjuda förmånligare villkor än genom ett vanligt lån.

Andelen gröna lån som finansieringsform för fastighetsbolag ökar, det kan Peter Lundkvist, ägaransvarig på Tredje AP-fonden bekräfta.

[ Annons ]

– Grön finansiering hjälper bolagen att vid ny- och ombyggnadsprojekt sätta högt ställda miljökrav, något som i förlängningen bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Nu är Danske Bank enligt uppgift först av storbankerna med att erbjuda bättre villkor för gröna lån än för konventionella, då risken bedöms vara lägre.

– Vi ser att intresset för grön finansiering ökar mer och mer. Tack vare ett nära samarbete med Fabege har vi utvecklat en ny typ av grönt banklån som stödjer Fabeges affärsidé om att skapa en hållbar stadsutveckling. Det är glädjande att se att gröna lån bidrar till attraktiva miljöcertifierade fastigheter, säger Karin Blomstrand, senior kundansvarig på Danske Bank.

Det är ett trendbrott att finansmarknaden nu vaknat och även premierar hållbarhet.

Gröna lån har Fabege tecknat redan tidigare, men detta är första gången Åsa Lind, finanschef på bolaget, kan konstatera en prisdifferentiering gentemot ordinära lån. Hon väljer att vara förtegen om hur mycket men säger sig vara väldigt nöjd med villkoren.

– Det är ett trendbrott att finansmarknaden nu vaknat och även premierar hållbarhet. De har stora möjligheter att påverka utvecklingen och i vår dialog med bankerna ser vi nu ett markant ökat intresse för dessa frågor, säger Åsa Lind.

Hon menar att det är lätt att se på obligationsmarknaden att Fabege når fler investerare när de kan visa på hållbarhet. Fram tills idag har bolaget tecknat gröna finansieringar om totalt drygt 4 miljarder kronor.

Det aktuella lånet från Danske Bank uppgår till totalt 1,6 miljarder kronor, varav den gröna delen av lånet ska finansiera miljöcertifierade fastigheter.

En annan bank som hoppat på det gröna lånetåget är SEB, som för övrigt är den enda nordiska bank som inkluderats i Dow Jones Sustainability Index, den globalt mest erkända hållbarhetsrankingen för investerare.

”Detta är nästa steg i vår långivning. Det är än så länge i sin linda men vi ser helt klart ett stort intresse och en stor potential framöver”, sade Jonas Solehav, miljöchef på SEB till Dagens Industri i samband med att Skanska tecknade sitt första gröna lån i november.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]