Cykelleveranser kan vara en lösning när växande e-handel ställer krav på bättre logistik.
Publicerat 14 juni, 2018

Växande e-handel ställer krav på fastighetsägaren

Den växande e-handeln är inte bara en utmaning för detaljhandeln. Den sätter också logistiksystemen och städernas utformning på svåra prov. Det konstateras i en ny rapport från Sweco.

Enligt Swecos nya Urban Insight-rapport ökar e-handelns omsättning med 10 – 15 procent per år. Att det redan nu sätter avtryck i städerna i form av butiksdöd är väl känt. Men vad rapporten framförallt tar fasta på är de nya krav som ställs på såväl logistiksystem som städernas utformning.

[ Annons ]

– Dagens situation blottar behovet av innovativa distributionslösningar. Detaljhandeln kommer sannolikt att förändras och traditionella butiker kan ersättas av showrooms. Utveckling och testande av olika distributionslösningar pågår på många håll, exempelvis med elcyklar och drönare, säger Robert Sommar, godstransportexpert på Sweco och en av författarna till rapporten.

Det är framförallt den sista sträckan i försörjningskedjan, “the last mile”, som är dyrast, minst effektiv och den mest förorenande delen i kedjan. Nya distributionslösningar med exempelvis elcyklar och drönare kommer att bli vanligare spår Robert Sommar.

Enligt rapporten kommer distributionssystemen att sättas på tuffa prov denna jul. Då planerar mer än varannan svensk (52%) att handla julklappar på nätet. Rapporten pekar också på att det inte finns några regionala skillnader utan konsumenter både i tätorter och på landsbygden e-handlar. Alltså kommer både städer och mer glesbebyggda områden att påverkas starkt av utvecklingen.

– Generationen som har växt upp med att handla online når nu sin mest köpkraftiga ålder – men varken våra städer, distributionslösningar eller logistiksystem är anpassade för beteendet. Strukturen av lager, terminaler och utlämningsställen behöver förändras för att klara den ökande e-handeln, säger Robert Sommar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]