Publicerat 12 maj, 2016

Vattenfall höjde nätavgifterna mest

Det senaste årets höjningarna av elnätsavgifter är de högsta på fem år. Värst är Vattenfall som höjt priset med cirka 15 procent i sina nät. Det visar en ny kartläggning från Nils Holgerssongruppen.

Undersökningen visar att elnätsavgifterna i genomsnitt stigit med 6 procent på bara ett år, mer än dubbelt så mycket som förra året.

[ Annons ]

– Det vi ser nu är resultatet av när kammarrätten gick emot Energimarknadsinspektionen och ansåg att elnätsföretagen har rätt att ta ut 35 miljarder kronor extra från elkunderna. Exakt det vi på Fastighetsägarna varnade för och befarade. Elnäten är en monopolmarknad där aktörerna tydligen kan agera precis hur de vill, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

I hela 88 kommuner har elnätsavgifterna höjts med mer än fem procent. Vattenfall som är en av de största aktörerna med 60 elnät över hela landet är också ett av de bolagen som höjer sina elnätsavgifter mest, i snitt med mer än 15 procent.

– En ökning på i snitt 15,2 % på ett år är inget annat än ett skamlöst utnyttjande av ett monopol från en så dominerande aktör som Vattenfall. Nu behöver politikerna se över regelverket för att skydda kunderna från oskäliga prisökningar, säger Rikard Silverfur.

Läs hela undersökningen här.

Fakta om elnätsavgiften

Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och Energimarknadsinspektionen har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.

Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen. Intäktsramarna medger att kraftnätsbolagen kan höja elnätsavgiften med 2 procent utöver inflationen under hela perioden. Ett enskilt kan höjningen vara högre eller lägre än två procent.

För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.

Om Nils Holgerssonundersökningen

I Nils Holgerssonundersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Nils Holgerssonundersökningen är ett samarbete mellan Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]