Annelie Evers vände sen på resonemanget och talade om möjligheter.
Publicerat 22 mars, 2017

”Vatten kan bli en möjlighet för staden”

Urbanisering + klimatförändringar = möjligheter. Det var Annelie Evers, NCC Infra Services, budskap när KTH Vattencentrum invigdes i samband med Världsvattendagen.

KTH Vattencentrum, WaterCentre@KTH, är en ny plattform för tvärvetenskapligt samarbete mellan KTH, olika expertorgan, näringsliv, myndigheter och samhället i stort. I onsdags på Världsvattendagen var det invigning på KTH Dome of Visions.

[ Annons ]

Bakgrunden till satsningen är att vattenfrågorna blivit allt viktigare, På World Economic Forum 2016 utsågs vatten som den största riskfaktorn för vår planets framtid.

Forskning relaterad till vatten är såklart inget nytt på KTH. Men den är spridd över flera olika avdelningar. På KTH anser man att specialisering behövs för vetenskaplig stringens, men det kan samtidigt leda till fragmentering av kunskap och förlust av synergieffekter.

Syftet med vattencentrum är att skapa en plats där de olika disciplinerna kan rinna samman.

Annelie Evers, affärsutvecklare, NCC Infra Services, menade att det inte bara är inom den akademiska världen som vattenfrågan är uppdelad.

– Frågan om klimatanpassning är en fråga som hamnat mellan stolarna. När det handlar om att hitta lösningar för vattenfrågor i staden är det svårt att veta var ansvaret ligger. Är det VA-kontoret? Är det tekniska nämnden? Är det enskilda fastighetsägare?

Hennes budskap var att urbaniseringen förstärkt av klimatförändringar gör oss allt mer sårbara i våra städer. Hon tog ett konkret exempel: Malmö stad kan ta hand om 11 Turning Torso fyllda med vatten på ett dygn. Men när regnen blir allt intensivare måste det gå att hantera ytterligare 54 Turning Torso per dygn.

– Då går det inte bara att gräva ner mer rör. Vi måste istället hitta sätt att integrera vatten i staden, sa Annelie Evers.

Och det är där hon menar att det går att vända perspektivet så att summan av urbanisering och klimatförändringar blir möjligheter istället för problem.

Hon tog bland annat upp ett exempel från Köpenhamn där ett ofta översvämmat torg byggdes om med spännande spiral som leder vattnet till en park som klarar att svälja en masa vatten.

– Så gjorde man en tråkig yta till något bättre. Så jag ser stora möjligheter att samarbeta och lösa samhällets utmaningar och göra städerna mer robusta, sa Annelie Evers.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]