Publicerat 27 januari, 2022

Västsvensk Logistiks stämma godkände försäljningen av verksamheten

Fastighetsbolaget Västsvensk Logistiks extra bolagstämma den 27 januari beslutade att
godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco, som äger bolagets enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal till Revelop V. Det framgår av ett pressmeddelande.

Västsvensk Logistik avvecklar därmed sin verksamhet. Utöver sedvanliga avtalsvillkor är affären villkorad av att bolagsordningen registreras av Bolagsverket senast den 31 juli.

Bolagsstämman beslutade om en utdelning på 2,60 kronor per aktie. Aktien kommer handlas exklusive denna utdelning den 4 mars.

Affären beräknas kunna genomföras under första kvartalet 2022. Förutsatt att affären slutförs har styrelsen för avsikt att verka för att bolagets samtliga tillgångar skiftas ut till aktieägarna på mest fördelaktiga sätt. Styrelsen kommer så snart som möjligt att återkomma med mer information om formerna och tidplanen för sådan utskiftning. Frågan om utskiftning kommer att underställas aktieägarnas beslut vid en bolagsstämma.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]