Publicerat 29 juni, 2020

Västsvensk Logistik vänder till förlust i fjärde kvartalet och slopar utdelningen

Fastighetsbolaget Västsvensk Logistik redovisar små förändringar i hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, februari till april. Resultatet tyngs dock av stora negativa värdeförändringar och bolaget slopar utdelningen.

Hyresintäkterna steg till 10,3 miljoner kronor under fjärde kvartalet (10,2), en ökning med 1,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 9,8 miljoner kronor (9,8) och därmed i samma nivå som föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 6,6 miljoner kronor (6,5), en ökning med 1,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -18,7 miljoner kronor (7,5). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastighter med -25,3 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet efter skatt blev -15,4 miljoner kronor (6,9).

Västsvensk Logistik föreslår ingen utdelning, jämför med 7,20 kronor per aktie i fjol.

"Covid-19 kommer att ha en viss påverkan på både bolagets omvärld och verksamhet under 2020. Vi följer händelserna noga och anpassar verksamheten allt eftersom situa-tionen både i omvärlden och för vår hyresgäst tydliggörs. I dagsläget kan ingen tala om vare sig när krisen är över eller på vilket sätt världen påverkas på längre sikt", skriver bolaget i bokslutskommunikén.

Västsvensk Logistik och hyresgästen Kappahl Sverige har tillsammans kommit fram till en för båda parter konstruktiv lösning om att bevilja anstånd med att betala 50 procent av hyran för april och maj. Hyran för juni månad är erlagd i sin helhet, utan anstånd. Anståndet för april och maj gäller till den 31 augusti.

Västsvensk Logistik äger bara fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten har under året varit uthyrd till tre hyresgäster, där Kappahl Sverige representerat 97 procent av hyresintäkterna och två mindre kontorshyresgäster de resterande 3 procent.

Västsvensk Logistik, MkrQ4-2019/2020Q4-2018/2019Förändring
Hyresintäkter10,310,21,0%
Driftöverskott9,89,80,0%
Förvaltningsresultat6,66,51,5%
Resultat före skatt-18,77,5
Nettoresultat-15,46,9
Utdelning per aktie, kronor0,007,20

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]