Publicerat 26 mars, 2021

Västsvensk Logistik redovisar små förändringar av resultatet

Fastighetsbolaget Västsvensk Logistik små förändringar av sitt resultat i det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Hyresintäkterna uppgick till 10 miljoner kronor (10,2), en minskning med 2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 9,5 miljoner kronor (9,8) och förvaltningsresultatet uppgick till 6,2 miljoner kronor (6,5).

Resultatet efter skatt blev 4,8 miljoner kronor (4,9) och resultat per aktie hamnade på 1,97 kronor (1,98). Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till -63 tusen kronor (-281).

"Den ekonomiska vakansen är cirka tre procent. De vakanta lokalerna är i bra skick och uthyrningsarbete pågår. Viss tak- och fasadrenovering är planerat för åren 2021 - 2022. Bolagets kassa har behövt förstärkas, vilket varit anledning till att den enhälliga årsstämman fattade beslutet om att stoppa utdelningen tillfälligt. Den främsta anledningen har varit de omfattande oförutsedda underhållsutgifterna för byte av samtliga ventilationsaggregat och tillbyggnad av sprinklertank, som bolaget har bekostat från kassan", skriver vd Maarit Nordmark i rapporten.

Företaget upprepar att man avser att återkomma i utdelningsfrågan i samband med bokslutet.


Västsvensk Logistik, MkrQ3-2020/2021Q3-2019/2020Förändring
Hyresintäkter1010,2-2,0%
Driftöverskott9,59,8-3,1%
Förvaltningsresultat6,26,5-4,6%
Nettoresultat4,84,9-2,0%
Resultat per aktie, kronor1,971,98-0,5%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]