Publicerat 31 mars, 2022

Västsvensk Logistik rapporterar små resultatförändringar i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Västsvensk Logistik redovisar små förändringar av intäkter och resultat i tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret, november 2021 till januari 2022, jämfört med samma period föregående år. Bolaget har sålt sin fastighet och är nu under avveckling.

Hyresintäkterna uppgick till 10,1 miljoner kronor (10,0), en ökning med 1,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 9,7 miljoner kronor (9,5), en ökning med 2,1 procent mot föregående år.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 0,0 miljoner kronor (-0,1).

Förvaltningsresultatet steg till 6,3 miljoner kronor (6,2), en ökning med 1,6 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 5,0 miljoner kronor (4,8), en ökning med 4,2 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,03 kronor (1,97), vilket innebär en ökning med 3,0 procent mot föregående år.

Västsvensk Logistik frånträdde den 22 februari sin enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal.

Bolaget arbetar för närvarande med en plan för hur försäljningslikviden minus kostnaderna ska föras över till aktieägarna genom mest fördelaktiga sätt. Styrelsen planerar att återkomma med ett förslag till detta i anslutning till kallelsen till årsstämman.

Efter att försäljningslikviden minus kostnaderna flyttats över till aktieägarna, kommer aktieägarna tillställas frågan om frivillig likvidation av bolaget. Det i sin tur skulle innebära bland annat att bolaget tas över av en likvidator och att aktien avnoteras från Spotlight.

Västsvensk Logistik, MkrQ3-2021/2022Q3-2020/2021Förändring
Hyresintäkter10,110,01,0%
Driftöverskott9,79,52,1%
Förvaltningsresultat6,36,21,6%
Nettoresultat5,04,84,2%
Resultat per aktie, kronor2,031,973,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]