Publicerat 30 september, 2020

Västsvensk Logistik ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet, avvaktar med utdelning

Fastighetsbolaget Västsvensk Logistik redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet.

"KappAhl har påverkats av coronakrisen. Under våren fördes diskussioner mellan hyresvärden och hyresgästen. Diskussionerna resulterade i anstånd av två halva månadshyror till den 31 augusti 2020. KappAhl har betalat anståndet och har inga hyresskulder", skriver vd:n Maarit Nordmark.

Företaget föreslår ingen utdelning för det gångna räkenskapsåret och vill istället stärka kassan.

Hyresintäkterna uppgick till 10 miljoner kronor (10,2), en minskning med 2,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 9,5 miljoner kronor (8,7), en ökning med 9,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 6,2 miljoner kronor (5,5), en ökning med 12,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -0,5 miljoner kronor (3,2).

Resultatet efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (2,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,74 kronor (0,83).

Västsvensk Logistik, MkrQ1-2020/2021Q1-2019/2020Förändring
Hyresintäkter1010,2-2,0%
Driftöverskott9,58,79,2%
Förvaltningsresultat6,25,512,7%
Resultat före skatt-0,53,2
Nettoresultat-1,82,0
Resultat per aktie, kronor-0,740,83

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]