Publicerat 18 december, 2020

Västsvensk Logistik ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Västsvensk Logistik ökar förvaltningsresultatet i det andra kvartalet jämfört med fjolårsperioden.

Förvaltningsresultatet uppgick till 5,7 miljoner kronor (5,3).

Hyresintäkterna uppgick till 10,0 miljoner kronor (10,2), medan driftnettot var 9,3 miljoner kronor (8,8).

Resultatet före skatt var 5,7 miljoner kronor (5,0).

Resultatet efter skatt blev 4,4 miljoner kronor (3,8) och per aktie 1,81 kronor (1,56).

Bolaget äger en fastighet med modekedjan Kappahl som hyresgäst. Kappahl har påverkats negativt av coronakrisen.

”Under våren fördes därför diskussioner mellan hyresvärden och hyresgästen. Diskussionerna resulterade i anstånd av två halva månadshyror till den 31 augusti 2020. Kappahl har betalat anståndet enligt avtal och har inga hyresskulder. Det pågår inte heller några diskussioner om hyreslättnader framöver”, säger vd Maarit Nordmark.

Vakansen är på tre procent och de vakanta lokalerna i bra skick. För nästa år och 2022 har bolaget planerat att utföra viss tak- och fasadrenovering.

Vad gäller utdelningen som ställts in förväntas denna återupptas när man kan skönja ett slut på krisen och att marknaden för fastigheter och detaljhandel är återställd, står det.

Västsvensk Logistik, MkrQ2-2020/2021Q2-2019/2020Förändring
Hyresintäkter10,010,2-2,0%
Driftöverskott9,38,85,7%
Förvaltningsresultat5,75,37,5%
Resultat före skatt5,75,014,0%
Nettoresultat4,43,815,8%
Resultat per aktie, kronor1,811,5616,0%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]