Publicerat 27 december, 2021

Västsvensk Logistik kallar till extra stämma för att godkänna försäljning av verksamheten

Aktieägarna i fastighetsbolaget Västsvensk Logistik kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 27 januari 2022 i Stockholm.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i
dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco, som äger bolagets enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal till Revelop V.

I affären uppgår det underliggande fastighetsvärdet till 665 miljoner kronor. Den preliminära köpeskillingen motsvarar cirka 109 kronor per aktie i bolaget efter marknadsmässig hantering för latent skatt och återbetalning av lån.

Vidare föreslås att Västsvensk Logistiks sista två kvarstående utdelningar från fastigheten ska betalas ut i mars 2022.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]