Illustration: Sydark Konstruera.
Publicerat 19 maj, 2017

Västra station byggs om till restaurang

På torsdagen beviljades bygglov i stadsbyggnadsnämnden för Västra station i Malmö. Stationen ska byggas om till en restaurang med ett tillhörande sophus som ritats i samma arkitektoniska stil.

Västra station uppfördes 1898 längs järnvägen mellan Malmö och Ystad. Järnvägen lades ner 1955 och stationsbyggnaden har använts till lite av varje. Nu ska den bli restaurang och kontor.

[ Annons ]

Med tiden har omgivningarna förändrats. Mitt emot ligger Malmö Live och strax intill det 19 våningar höga bostadshuset Tenoren. Även själva stationsbyggnaden har under åren genomgått en hel del förändringar. Stationen har ett högt kulturhistoriskt värde och är skyddad mot rivning och förvanskning. När Västra station nu byggs om och restaureras ska den därför till stor del återställas till sitt ursprungliga utförande och bygglovsansökan utgår från originalritningarna.

– Nu öppnar det gamla stationshuset för Malmöborna igen och bidrar till stadsutvecklingen i området med liv och rörelse. Och Västra hamnen knyts allt tätare ihop med innerstaden, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Stor arkitektonisk omsorg har också lagts vid ett nytt sophus som byggs i den kulturhistoriskt värdefulla miljön, som ska serva verksamheterna både i stationshuset och det återuppförda stinshuset.

– Ibland är det detaljerna som gör det, som ett tjusigt sophus, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Sophusets utseende och uttryck ska anpassa sig efter befintliga byggnader och samtidigt tillföra något till området. Sophuset ska vara något mer än bara ett sophus. Resultatet har blivit en assymetrisk byggnad beklädd med svart falsad plåt, ett material som går igen på stationshusets tak och även i World Maritime Universitys tillbyggnad i närheten.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]