Den ljusgröna klaffbron kommer bli en del av en ny entré till Västra hamnen. Illustration: Malmö stad
Publicerat 27 februari, 2024

Västra hamnen i Malmö ska bli grönare

Området ska utvecklas med ett lättillgängligt kajstråk och flera nya gröna platser. Det har Malmös stadsbyggnadsnämnd bestämt.

Området väster om klaffbron domineras idag av asfalt. Nu vill Malmös stadsbyggnadsnämnd göra platsen till en trevlig entré till stadsdelen Västra hamnen och även mer inbjudande att vistas på.

Under arbetets gång ska stadsbyggnadskontoret undersöka hur platsen bäst utformas för att öka Malmöbornas trivsel, deras möjligheter att ta sig fram, och även hur en ny byggnad bäst utformas för att stärka gatulivet och passa områdets historia som hamn.

[ Annons ]

Den nya planen innebär att Stora Varvsgatan ska få en ökad framkomlighet till och från Västra Hamnen. Planen ska också sätta ribban högt kring hållbarhet, när det gäller klimat, miljö och sociala perspektiv.

På platsen finns redan en del träd och grönska och nu ska det utredas om man kan göra parkeringsplatsen på den södra delen till en grön plats. Området ligger vid vattnet och är synlig från många platser och på långt håll. Därför kommer det att ställas höga krav på kvaliteten när området utvecklas.

– Tusentals Malmöbor passerar den här platsen varje dag, och jag ser att det finns stora möjligheter att göra den riktigt trivsam att vistas på. Vi kommer att ställa höga krav för att tillföra positiva värden för dem som bor i närheten, för studenterna som tillbringar dagarna på universitetet ett stenkast bort, och för dem som arbetar i Västra hamnen. Jag ser fram emot en plats med gatuliv och grönska vid Malmös mest centrala kajområde, kommenterar Stefana Hoti (MP), ordförande för stadsbyggnadsnämnden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]