Publicerat 18 maj, 2022

Västlänken i Göteborg riskerar försenas med fyra år – DN

Det stora infrastrukturprojeket Västlänken i Göteborg riskerar att bli försenat. Det handlar om en dubbelspårig järnvägsförbindelse som är under byggnation i centrala Göteborg. Järnvägsförbindelsen kommer att bli åtta kilometer lång varav sex kilometer kommer att gå i tunnel. Tre underjordiska, fyrspåriga stationer byggs vid Centralstationen, Hagakyrkan och Korsvägen.

Dagens Nyheter har tagit del av dokument som visar att entreprenörer för projektet med en budget på 20 miljarder kronor har meddelat att deletapper i tågtunneln kan bli klara fyra år senare än plan.

"Vi har en ökad risk att vi inte kommer vara klara till 2026", säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket.

Västlänken har tidigare planerats att öppna för trafik i december 2026.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]