[ Annons ]

Foto: Västerporten.
Publicerat 25 mars, 2021

Västerporten inför socialsmart hyresavtal

Social innovation ökar insatserna för social hållbarhet. Det menar Västerporten Fastigheter, som inför ett socialsmart avtal till sina hyresgäster.

Det kommunala bolaget Västerporten Fastigheter är dotterbolag till Örebrobostäder ÖBO) och jobbar med fastighetsutveckling i Örebros västra stadsdelar. Som ett led i företagets hållbarhetsarbete inom sociala frågor lanserar man nu ett nytt tilläggsavtal till sina hyresgäster – det socialsmarta avtalet. 

Tanken är att social innovation ska öka insatserna kring social hållbarhet i Västerportens stadsdelar. 

[ Annons ]

Man riktar särskilt in sig på insatser inom arbetsmarknad, trygghet och integration. 

– Västerportens hela existens handlar om att skapa samhällsnytta genom att jobba med social hållbarhet. Vi brukar säga att vi är ett socialsmart bolag, eftersom vi i vår ordinarie verksamhet jobbar för nya smarta socialt innovativa lösningar. För att driva på utvecklingen ännu mer inom social hållbarhet har vi nu infört det vi kallar det socialsmarta hyresavtalet, berättar Åsa Stridfeldt, förvaltningschef på Västerporten. 

Västerporten har en rad insatser på området, bland annat trygghetsskapande insatser, utbildning, arbetsmarknadsinsatser och stort fokus på barn och ungdomars förutsättningar. Från ungdomsparlament för ökad delaktighet och demokrati till förenings- och initiativstöd.

Det socialsmarta avtalet är en helt ny hyresbilaga till det ordinarie hyresavtalet, där Västerporten tillsammans med sina lokalhyresgäster ska göra Örebros västra stadsdelar lite bättre. 

– Vi vill inspirera fler att ta ett större socialt ansvar i sin verksamhet och med detta avtal kan vi göra just det, riktat mot våra nuvarande och potentiella hyresgäster. De ser svart på vitt vad vi på Västerporten gör på området, dessutom erbjuds hyresgästerna i avtalet att ta sig an utmaningarna tillsammans med oss, förklarar Åsa Stridfeldt, som också menar att Västerporten kan vara första fastighetsbolag i Sverige att införa ett socialsmart avtal. 

 I avtalet kan hyresgäster som vill möjlighet bidra lite extra välja att delta praktiskt i arbetet tillsammans med Västerporten. Förhoppningen är att öka antalet insatser för social hållbarhet. 

– Vi är övertygade om att vi kan åstadkomma mycket mer än vad vi gör idag genom att lansera det socialsmarta avtalet, och att vi kan jobba tillsammans med flera av våra hyresgäster. Vi hoppas få till fler insatser både inom arbetsmarknad, trygghet och integration, men också ännu mer framåt rörande jämställdhet och demokrati. Alla viktiga delar i ett socialt hållbart samhälle, säger Åsa Stridfeldt. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]