[ Annons ]

Vasakronan säljer bostadsbyggrätter till Ikano och Besqab i Västra Brotorp, Sundbyberg, för 206 miljoner kronor. Ikano Bostad planerar att bygga 300 bostadsrättslägenheter och Besquab 45 rad- och parhus.
Publicerat 10 december, 2014

Vasakronan säljer byggrätter för 206 miljoner

Vasakronan säljer bostadsbyggrätter till Ikano och Besqab i Västra Brotorp, Sundbyberg, för 206 miljoner kronor. Ikano Bostad planerar att bygga 300 bostadsrättslägenheter och Besquab 45 rad- och parhus.

Marken som Vasakronan säljer är detalplanerad mark och gäller byggrätter för bostäder motsvarande nio flerbostadshus och 45 småhus.

[ Annons ]

Ikano Bostad planerar att utveckla 300 nya lägenheter som beräknas vara inflyttningsklara 2017. Besqab köper intilliggande mark med detaljplan för 45 rad- och parhus.
– Vasakronan är en stor markägare, säger Per Thiberg, chef fastighetsutveckling och uthyrning på Vasakronan. Vi utvecklar kontinuerligt färdiga detaljplaner för bostäder i de lägen som inte lämpar sig för kontor eller handel – som till exempel Västra Brotorp. Enbart i Stockholm har vi ett markinnehav, helt eller delägt, som motsvarar knappt 7 000 bostäder. Just nu är bostäder hett efterfrågade och därmed efterfrågan på bostadsbyggrätter stor.

Köpeskillingen är beräknad utifrån ett fastighetsvärde om totalt 206 miljoner kronor.

Vasakronan frånträder fastigheterna när fastighetsbildningen vunnit laga kraft.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]