Publicerat 27 april, 2022

Vasakronan ökar förvaltningsresultatet med 7 procent i första kvartalet

Fastighetsbolaget Vasakronan, som ägs av Första till Fjärde AP-fonden, redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 1 902 miljoner kronor (1 818), en ökning med 4,6 procent mot föregående år. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3 procent (0).

Driftnettot ökade till 1 400 miljoner kronor (1 333), en ökning med 5,0 procent mot föregående år.
I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 3 procent (0).

Förvaltningsresultatet steg till 1 084 miljoner kronor (1 011), en ökning med 7,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 4 905 miljoner kronor (2 913).

Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 2 922 miljoner kronor (1 638) och värdeförändringar på finansiella instrument med 901 miljoner kronor (266).

Resultatet efter skatt blev 3 895 miljoner kronor (2 313), en ökning med 68,4 procent mot föregående år.

Nettouthyrningen uppgick till 25 miljoner kronor i första kvartalet.

Prisförändringen vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt 7 procent att jämföra med 16 procent före gående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 285 miljoner kronor (344) genomförts under kvartalet.

Vid periodens slut uppgick uthyrningsgraden till 91,8 procent (91,5). Vakansen förklaras till 1,4 procentenheter (1,8) av vakanser i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.

- Än så länge har det oroliga läget ingen direkt påverkan på hyresmarknaden men att Sverige öppnat upp märks tydligt i våra citylägen och vår verksamhet. Den uppåtgående trend vi såg i slutet av 2021 håller i sig och efterfrågan på kontor och lokaler av högsta kvalitet i de bästa lägena är fortsatt stark, kommenterar vd Johanna Skogestig i delårsrapporten.

Vasakronan, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter1 9021 8184,6%
Driftöverskott1 4001 3335,0%
Förvaltningsresultat1 0841 0117,2%
Resultat före skatt4 9052 91368,4%
Nettoresultat3 8952 31368,4%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]