Publicerat 28 april, 2021

Vasakronan ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Vasakronan, som ägs av Första till Fjärde AP-fonden, redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 1 818 miljoner kronor (1 764), en ökning med 3,1 procent mot föregående år.

”Intäkterna ökar, främst som en följd av att hyresgäster börjar flytta in i våra projekt. Efter en period av få nyetableringar inom handel noterar vi en viss framtidstro med ökat intresse för bra butikslägen”, säger Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.

Driftnettot uppgick till 1 333 miljoner kronor (1 287).

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 011 miljoner kronor (936).

Resultatet efter skatt blev 2 313 miljoner kronor (-151).

Av de kontrakt som behövts omförhandlas har närmare 69 procent valt att förbli hyresgäster hos bolaget i befintlig eller ny lokal (71). Bland de som valt att förnya sina avtal finns JM och H&M i Stockholm.

Vasakronan, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter1 8181 7643,1%
Driftöverskott1 3331 2873,6%
Förvaltningsresultat1 0119368,0%
Nettoresultat2 313-151

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]