Publicerat 4 november, 2020

Vasakronan ökade förvaltningsresultatet – föreslår utdelning

Fastighetsbolaget Vasakronan, som ägs av Första till Fjärde AP-fonden, redovisar ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 1 767 miljoner kronor (1 793), en minskning med 1,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 332 miljoner kronor (1 296), en ökning med 2,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 979 miljoner kronor (935), en ökning med 4,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 398 miljoner kronor (2 632).

Resultatet efter skatt blev 1 087 miljoner kronor (2 185).

"Den ekonomiska utvecklingen ser ljusare ut än före sommaren men årets tredje kvartal präglas som väntat fortfarande av covid-19. Många verksamheter går bra men effekterna av
pandemin slår ojämnt mot olika branscher och aktörer. För Vasakronans del innebär det att vi även under denna period har haft fortsatt täta och nära dialoger med våra hyresgäster.
Marknaden är av begripliga skäl avvaktande. Trots det kan jag konstatera att det finns både efterfrågan och betalningsvilja för bra produkter i rätt lägen. Det speglas i de uthyrningar som
genomförts under kvartalet", säger vd Johanna Skogestig i en kommentar.

Vasakronan föreslår nu en utdelning med 3 000 miljoner kronor.

"Till följd av osäkerheten i kreditmarknaden och svårigheten att överblicka pandemins konsekvenser beslutade styrelsen i april att skjuta upp utdelningen och återta det tidigare förslaget om 6 000 miljoner kronor i vinstutdelning. Styrelsen gör nu bedömningen att Vasakronan står stabilt såväl finansiellt som operationellt och föreslår därför en extra
bolagsstämma att fatta beslut om en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 3 000 miljoner kronor (4 000)", skriver bolaget.


Vasakronan, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter1 7671 793-1,5%
Driftöverskott1 3321 2962,8%
Förvaltningsresultat9799354,7%
Resultat före skatt1 3982 632-46,9%
Nettoresultat1 0872 185-50,3%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]