Publicerat 4 februari, 2021

Vasakronan minskade förvaltningsresultatet och hyresintäkterna under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Vasakronan, som ägs av Första till Fjärde AP-fonden, redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 1 772 miljoner kronor (1 808), en minskning med 2,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 314 miljoner kronor (1 332), en minskning med 1,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 057 miljoner kronor (1 205), en minskning med 12,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 2 876 miljoner kronor (8 536).

Resultatet efter skatt blev 2 265 miljoner kronor (6 696), en minskning med 66,2 procent mot föregående år.

Bolaget genomförde nyuthyrningar om 19 000 kvadratmeter och gjorde även omförhandlingar om 87 000 kvadratmeter. Inom kontor uppgick omförhandlingsresultatet till 17,5 procent och inom handel var det -7,3 procent.

"En stark nyuthyrning i inledning på året och ett bra omförhandlingsresultat är grunden till det goda resultatet. Samtidigt kan jag konstatera att många verksamheter, helt naturligt har
satt sina expansionsplaner på paus. Det märker vi i aktiviteten under fjärde kvartalet men också i dialogen med våra befintliga hyresgäster", kommenterar vd:n Johanna Skogestig.

Vasakronan, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter1 7721 808-2,0%
Driftöverskott1 3141 332-1,4%
Förvaltningsresultat1 0571 205-12,3%
Resultat före skatt2 8768 536-66,3%
Nettoresultat2 2656 696-66,2%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]