[ Annons ]

2013 års resultat blev ett av de högsta någonsin för Vasakronan. Ökade fastighetsvärden och högre hyresintäkter ligger bakom resultatet som efter skatt landade på 4,8 miljarder kronor.
Publicerat 6 februari, 2014

Vasakronan gör bokslut i toppklass för 2013

2013 års resultat blev ett av de högsta någonsin för Vasakronan. Ökade fastighetsvärden och högre hyresintäkter ligger bakom resultatet som efter skatt landade på 4,8 miljarder kronor.

Ett framgångsrikt uthyrningsarbete och ökade fastighetsvärden, i kombination med positiva effekter av vald räntebindningsstruktur, ger Vasakronan ett resultat efter skatt på 4,8 miljarder kronor. I detta ingår hyresintäkterna som i fjol uppgick till 6 032 miljoner kronor (5 969), och ett driftnetto på 4 279 miljoner kronor (4 272), en ökning med 1 procent i ett jämförbart bestånd.

[ Annons ]

Under året ökade också uthyrningsgraden ökade till 93,4 procent (93,0). I november emitterade Vasakronan, som första företag i världen, gröna obligationer. Genom obligationerna erbjuds kapitalmarknaden en möjlighet att investera i projekt som leder till minskad energianvändning och lägre klimatpåverkan.

Vd Fredrik Virenius menar att bolaget nu också kan visa svart på vitt att det strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbetet påverkar lönsamheten positivt.
– Genom de gröna obligationerna tar vi vårt hållbarhetsarbete ännu ett steg framåt. Efter att ha sett affärsmässiga fördelar på hyres- och transaktionsmarknaden kan vi nu även se positiva effekter på kapitalmarknaden. Gröna obligationer kommer att vara en naturlig del av vår framtida finansiering.

I sitt bokslut skriver Vasakronan också att färdigställda fastighetsprojekt har höjt beståndets kvalitet och bidragit positivt till lönsamheten. Under det sista kvartalet fattades beslut om start av ytterligare två större projekt i centrala Stockholm. Totalt kommer 6,3 miljarder kronor att investeras i de pågående projekten, alla med höga miljöcertifieringskrav.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]