[ Annons ]

I Regnparken är tanken att rdagvattenhanteringen ska skapa nya upplevelsevärden
Publicerat 30 september, 2021

Värt en promenad i regnet

Första helgen i oktober hålls festivalen Open House Stockholm. Då kan man bland annat följa med på guidad promenad i den nyöppnade Regnparken i Stockholm.

Det ser ut att bli ostadigt väder till helgen. Men lite regn passar bara bra för ett sväng till Regnparken och Skyfallsdammen i Rålamshovsparken, Stockholm. Här leder landskapsarkitekterna på Urbio flera guidade visningar under festivalen Open House Stockholm (info om tider och annat i länk på slutet).

Här har Urbio, på uppdrag av Stockholm stad arbetat fram Stockholms första klimatanpassningsprojekt i befintlig parkmiljö. Målet har varit att kunna kontrollera flöden från skyfall, minska översvämningsrisker runt parken samt möjliggöra rening och fördröjning av förorenat dagvatten innan det når Riddarfjärden.

[ Annons ]

– Det visade sig fungera väldigt bra när de stora regnen kom under sommaren, säger Linda Pettersson, landskapsarkitekt på Urbio.

Samtidigt som man hittat lösningar för dagvattenhantering har man också velat skapa nya upplevelser och stärka ekosystemtjänsterna i parken. En del är dolt. Under den hårdgjorda bollplanen finns ett fördröjningsmagasin för regnvatten.

– Vi har fokuserat på att ytorna ska vara användbara under så stor tid som möjligt. Ofta har man använt bollplaner för att fördröja vatten, här magasineras vattnet under bollplanen så att den kan användas även vid ett skyfall, berättar Linda Pettersson.

Dock menar hon att det verkligt intressanta för fastighetsägare är vad som inte syns alls.

– Detta är det första projektet där man arbetat över förvaltningsgränserna för att få till den bästa lösningen för dagvatten- och skyfallshantering. Det tror jag kommer bli allt viktigare i framtiden då vattnet ju inte känner till de administrativa gränserna.

Linda Pettersson påminner om att många fastighetsägare sitter med en liknande problematik då man måsta ta hand om dagvatten inom sin egen fastighet.

– Hittills har man ofta löst det på den egna marken. Ibland har man nästan slagit knut på sig själv för att lösa ett problem som är väldigt lätt att lösa utanför själva fastighetsgränsen. Projektet visar på att det är möjligt att skapa samordning mellan olika aktörer, säger Linda Pettersson.

Open House Stockholm

Open House är en internationell arkitekturfestival som äger rum 1-3 oktober 2021. Under festivalen bjuds allmänheten in att uppleva byggnadskonst som de annars inte har tillgång till.

Se programmet för mer information och tider.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]