[ Annons ]

Frågorna om långsiktighet, hållbarhet och stadskvalitet får inte prioriteras ner trots att ett gigantiskt antal bostäder saknas i Sverige. Det menar Samhällsbyggarnas vd Sara Haasmark som nu höjer en varningens flagg för att de lösningar som diskuteras mot bostadsbristen riskerar att bli upptakten till ett nytt miljonprogram.
Publicerat 14 oktober, 2015

Varnar för nytt miljonprogram

Frågorna om långsiktighet, hållbarhet och stadskvalitet får inte prioriteras ner trots att ett gigantiskt antal bostäder saknas i Sverige. Det menar Samhällsbyggarnas vd Sara Haasmark som nu höjer en varningens flagg för att de lösningar som diskuteras mot bostadsbristen riskerar att bli upptakten till ett nytt miljonprogram.

Sara Haasmark höjer en varningens flagg för att de aktuella lösningarna på bostadsbristen riskerar att bli upptakten till ett nytt miljonprogram.

[ Annons ]

I en debattartikel i Dagens Samhälle menar hon att diskussionen har fastnat i volymfrågan och hävdar att bostadsbristen inte är ett skäl för att strunta i god planering, kvalitet och stadsbyggnadsvärden.

”Otrivsamma miljöer som enbart erbjuder bostäder i stor skala leder till uppdelning och segregering.  Stora områdesprojekt, med stora likriktade volymer, kan därför gå fort att bygga, men riskerar då också att bli upprepningar av 1960-talets eftermäle. Istället ska vi lära av historien och bygga framtidens bostäder genomtänkt, inkluderande och hållbart”, skriver Sara Haasmark och fortsätter;

”Det råder inget tvivel om att miljonprogrammet gav många nya bostäder, däremot kan man vara kritisk mot hur programmet präglade de stadsdelar som formades.”

Den parallell till historien som Sara Haasmark skönjar är hur kommunerna runt om i landet just nu överväger nödlösningar som riskerar att bli permantenta.

”Kommuner runt om i landet sneglar på modulhus, containerlösningar och paviljonger, oftast av tillfällig karaktär. Men tillfälliga boenden tenderar ofta bli permanenta när behoven av dem är just permanenta. Och då blir även ogenomtänkta, dåliga boendemiljöer permanenta.”

Sara Haasmark är positiv till bostadminister Mehmet Kaplans förslag om att slopa länsstyrelsen ur instansordningen för överklaganden av detaljplaner, men poängterar att en bristfällig plan kommer att bedömas som en bristfällig plan oavsett överklagandeinstans. Därmed, menar hon, är det lika bra att hålla huvudet kallt trots bostadsbristen och tänka rätt från början.

”Vi ska inte bara bygga snabbt. Vi ska bygga snabbt, rätt och hållbart för att lösa krisen”, avslutar Sara Haasmark.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]