Ackumulatortanken är som ett stort termiskt batteri. LED-belysningen visar hur temperaturen förändras i tanken. Ju rödare desto varmare.
Publicerat 10 mars, 2023

Värmer varandra

Nästa generations fjärrvärmesystem jämnar ut temparaturskillnader mellan fastigheter. Kan det också jämna ut oddsen för ett förnyat förtroende för energislaget som sådant?

I slutet av förra året sparkades Eon ut från Prisdia-logen. Styrelsen motiverade det drastiska beslutet med att energibolaget inte i tillräcklig omfattning varit transparenta kring alternativa värmekällor och kommande prishöjningar. Men samtidigt visar Eons utvecklingsprojekt Ectogrid mycket goda resultat i Lund. Här finns möjligen goda möjligheter till att återupprätta ryktet.

Michel Thomas, kommersiell chef på Eon, är förstås medveten om företagets kantstötta anseende, men tror att Ectogrid kan innebära ny kurs.

[ Annons ]

– Absolut! Här finns stora pengar att tjäna för kunderna som kopplar upp sig mot systemet.

Idén bygger på att fastigheterna delar värme och kyla sinsemellan, vilket minskar utsattheten.

– Fjärrvärme är stabil, hållbar, tillförlitlig och har länge varit billig. Men sen är vi i Sverige exponerade mot kontinenten, speciellt i Malmö var man exponerade mot rysk gas, vilket gjorde att prisökningen blev högre än vi hoppats och räknat med, säger Michel Thomas.

Ectogrid bygger på betydligt lägre temperaturer än konventionella fjärrvärmenät.

– Det är egentligen konventionell teknik som är konfigurerad på ett intelligent sätt. Det smarta är att vi hittade ett sätt att jobba med låga temperaturer, och använda den mellan byggnader, säger Michel Thomas.

Nu har systemet trimmats in och i september kunde man konstatera en minskning med 65 procent externt tillförd energi. När värme- och kylabehovet är helt i balans under vår och höst behövs ingen extern energi över huvud taget.   

FEM KORTA OM ECTOGRID

 1. Medicon Village är en life science-by för forskning, innovation och näringsliv. Cirka 1 800 personer och drygt 140 organisationer är på plats.
 2. De första byggnaderna anslöts 2019, och nyligen anslöt Peab tre bostadsfastigheter. Sammanlagt är tolv byggnader (kontor, forskningslabb och bostäder) sammankopplade.
 3. Systemet återvinner och balanserar energi mellan byggnader, nät och ackumulatorer och tillför först därefter ny energi.
 4. Nu genomförs tester där systemet tar hänsyn till elpriser för att styra ned byggnadens effektbehov vid pristoppar.
 5. Liknande projekt är under uppbyggnad i Italien, Storbritannien, Nederländerna och Polen.
Höga temperaturer, som i konventionella fjärrvärmenät, gör det enkelt att omvandla till värme och varmvatten ute i fastigheterna. Men det betyder mycket höga energiförluster i näten. Ectogrid levererar både värme och kyla i samma nät och de låga temperaturerna i rören gör det möjlighet att leverera ut spillenergi på nätet.

SÅ FUNKAR ECTOGRID PROJEKTET MEDICONVILLAGE.

 1. Varje byggnad har en värmepump och/eller en kylmaskin som höjer eller sänker temperaturen efter behovet som finns.
 2. I systemet balanseras kyla och värme. När det varma vattnet värmt byggnaden skickas det avkylt tillbaka i det kalla röret och återanvänds där det finns kylbehov.
 3. Ledningssystemet består av två rör, med ett varmt och ett kallt flöde som varierar över året och kan pumpas i olika riktningar. I varmvattenröret kan temperaturen exempelvis ligga kring 25°C och i det kalla röret cirka 15°C eller lägre.
 4. Låga temperaturer innebär betydligt mindre värmeförluster i nätet. Traditionell kombinerad fjärrvärme och fjärrkyla använder som regel fyra isolerade ledningar av stål. Ecto-grid använder bara två ledningar av plast som inte behöver vara isolerade, vilket minskar kostnaden med minst hälften.
 5. Molnteknik, här döpt till Ectocloud, ser till att delningen av energi blir så effektiv och flexibel som möjligt. Hjärnan i systemet kan exempelvis ändra temperaturen i nätet för att förbättra värmepumparnas och kylmaskinernas COP-värden, minska energiförbrukningstoppar, maximera nyttjandegraden av egenproducerad förnybar el och prioritera mellan olika energikällor.
 6. En ackumulatortank används för att balansera nivåerna av varmt och kallt vatten i systemet.
 7. Först när ackumulatortanken inte räcker till för att balansera skillnader mellan värme- och kylabehov tillförs eller avyttras energin. Det kan göras med flera olika energislag, till exempel fjärrvärme, fjärrkyla, geoenergi, industriell spillvärme eller en reversibel värmepump.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]