[ Annons ]

Under sommaren och hösten 2011 kommer Värmdö kommun att genomföra bebyggelseinventeringar i kommunen. Målet är ett bättre kunskapsunderlag rörande byggnaders kulturhistoriska värden.
Publicerat 20 juli, 2011

Värmdö kommun inventerar kulturhistoriska byggnader

Under sommaren och hösten 2011 kommer Värmdö kommun att genomföra bebyggelseinventeringar i kommunen. Målet är ett bättre kunskapsunderlag rörande byggnaders kulturhistoriska värden.

Det finns sedan tidigare ett begränsat inventeringsmaterial för Värmdö från åren 1970-talet, men är idag till stora delar föråldrat. Materialet täcker bara en liten del av kommunen. Sandhamn, Stavsnäs och Möja är de enda områden som inventerats fullständigt. Inventeringarna utesluter i princip den yngre bebyggelsen från tiden efter 1920 vilket är en brist då kulturvärden även finns i 1900-talsbebyggelsen. Synen på vad som är kulturhistoriskt intressant förändras med tiden.

[ Annons ]

Behovet av en kulturhistorisk byggnadsinventering är stor då bristfälliga kunskapsunderlag kan leda till osäkerhet bland tjänstemän på kommunen och hos fastighetsägare om vilka värden som kan åberopas vid prövningar på grund av avsaknaden av kulturreglerande planbestämmelser. Kommunens kulturmiljö­program, Skärgårdsbygd, redovisar helhetsmiljöer som är viktiga ur kulturmiljö­synpunkt men det redovisar inte enskilda byggnader. Programmet saknar också konkreta rekommendationer för bevarande för varje enskild fastighet. Inventeringarna blir ett behövligt komplement till den mer översiktliga miljöredovisningen i programmet.

Inventeringarna kommer ske i områden som omfattas av kulturmiljöprogrammet samt revidering av befintliga inventeringar utanför miljöerna samt nyinventering av kommunens prioriterade förändringsområden, fritidshusområden, områden med högt exploateringstryck. Projektet ska gälla för bebyggelse tillkommen fram till omkring 1970.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]