Annika Winsth är ny ekonomikrönikör på Fastighetstidningen. Hon har varit chefekonom på Nordea sedan 2008 och sitter i styrelsen för Lunds universitet samt i styrelsen för Utrikespolitiska Institutet.
Publicerat 17 december, 2018

”Variga sår måste tvättas rent innan de läggs om”

Finansinspektionen utför det uppdrag de fått. Det blir inte samhällsekonomiskt optimalt när beslut fattas i fel ordning, men det är inte i första hand Finansinspektionen som ska klandras, menar Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Ett varigt sår ska tvättas rent innan det läggs om. Gör man det läker det oftast fint. På svensk bostadsmarknad har man däremot lagt om och hoppats att det ska läka därunder, trots smuts och risker.

[ Annons ]

Det finns i första hand tre aktörer som har ett samhällsansvar för bostadsmarknaden; politikerna, Riksbanken och Finansinspektionen. Politikernas roll är att skapa lagar och regler så att det exempelvis byggs lagom mycket, i rätt segment och till en rimlig skuldsättning.

Inspireras av: Vilka lysande entreprenörer på Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap. Vilket driv, engagemang och fokus – allt tycks vara möjligt. Särskilt viktigt att lyfta fram när mycket av samhällsdebatten fokuserar på det negativa.

Vi är många som länge har påtalat att det finns allvarliga problem på svensk bostadsmarknad. Problem som hämmar svensk tillväxt och därmed välfärd. Inget av de politiska partierna tycks emellertid anse att det är så allvarligt att de kommer till handling och faktiskt genomför åtgärder. Risken är överhängande att politikerna inte kommer till skott den här mandat-perioden heller. Det politiska läget är svårt och väljarna bedöms vara känsliga för förändringar som berör bostadsmarknaden. Det är beklagligt och har lett till den situation vi är i nu. I avsaknad av annan lagstiftning och extremt låga räntor har Finansinspektionen tvingats införa regel efter regel.

Viss reglering kan vara på sin plats, men den borde ha kommit tidigare. Regler som tvingas fram på grund av att marknaden är dysfunktionell är beklagligt. Ju fler regler desto mer stöps alla låntagare i samma form. Det betyder grovt att oavsett individuella förutsättningar blir alla värderade utifrån samma mall. Det är inte samhällsekonomiskt optimalt. Sverige hade en överreglerad marknad innan 90-tals-krisen, vilket skapade stora problem. Låt oss hoppas att vi lärt den läxan.

Illustration: Johan Isaksson

Riksbanken ska föra en flexibel inflationsmålspolitik enligt Riksbankslagen. Det vill säga ta hänsyn till sysselsättning, finansiell stabilitet med mera. Riksbankens politik den senaste tiden har uteslutande varit fokuserade på att nå inflationsmålet. Det har bidragit till en extremt expansiv penningpolitik trots en stark konjunktur med överhettningstendenser. Räntan är avgörande för hushållens skuldsättning och det blir därmed centralt att vi nu backar ur ett känsligt läge försiktigt. En kris på bostadsmarknaden har historiskt alltid fått ett mycket högt pris och bör undvikas på alla sätt. Här har Riksbanken ett stort ansvar.

Nya regleringar och krav gör det svårt för vissa grupper att komma in på bostadsmarknaden, pressar priser och dämpar byggandet. Det låter illa men är själva syftet. Allt för att bromsa en osund utveckling. Men som sagt, illa rengjorda sår läker långsamt och läget vi nu befinner oss i hade inte varit nödvändigt. Så politiker vänligen ta ert ansvar. Riksbanksledamöter agera varsamt.

Annika Winsth

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]