Publicerat 16 december, 2020

Varierande utsikter för svensk fastighetssektor 2021 – Nordic Credit Rating

Kreditvärderingsföretaget Nordic Credit Rating, NCR, menar att den svenska fastighetssektorn möter varierande utsikter inför 2021.

Bolaget menar att skillnaden mellan olika segment ökat under året. Analysföretaget räknar inför nästa år med en minskad efterfrågan av kontorsytor, resulterande i lägre hyresnivåer, medan handelsfastigheter förväntas stå inför fortsatta utmaningar när e-handeln växer vidare.

Även hotell- och restaurang-segmenten väntas ha ett utmanade 2021. Återhämtningen för ekonomin som helhet och turismen väntas ta tid, skriver NCR. Logistikområdet ser man fortsatt positivt på. Bostäder och samhällsfastigheter är de områden som bedöms som minst riskfyllda 2021.

"Vi förväntar oss en gynnsam utveckling inom logistiksegmentet i takt med att e-handeln gör nya landvinningar," säger Marcus Gustavsson, kreditanalytiker på NCR.
"Men en utbudschock av nya logistikfastigheter är en risk att hålla koll på under nästkommande år."

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]