Publicerat 20 november, 2020

Värdeförändringar tyngde Crown Energys resultat

Fastighets-, olje- och gasbolaget Crown Energy minskade intäkterna och redovisar en förlust för det tredje kvartalet, tyngt av värdeförändringar.

Intäkterna sjönk 47,4 procent till 7 miljoner kronor (13,3).

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (2,5). Resultatet efter skatt blev -4,7 miljoner kronor (28,6). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,06). Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till -8,9 miljoner kronor (0,8). Finansnettot var positivt med 6,7 miljoner kronor (27,4).

"Självklart är det för närvarande svårare att utveckla nya affärer på nya geografiska marknader till följd av covid-19-situationen i världen", skriver vd Andreas Forssell i rapporten.

Bolaget riktar fokus mot nya affärer.

"Nya affärer förblir bolagets viktigaste målsättning. I nuläget, med pågående covid-19-pandemi tar detta dock fortsatt längre tid än vad vi har hoppats på. Av den anledningen fortsätter ledning och styrelse att fokusera på att minska kostnader, såväl i operativ verksamhet som i overhead", avslutar Forssell.

Crown Energy, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning713,3-47,4%
Rörelseresultat-1,32,5
Rörelsemarginal18,8%
Nettoresultat-4,728,6
Resultat per aktie, kronor-0,010,06

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]