Bostads AB Klockaren i nordöstra Skåne är antagligen först ut i Sverige med en policy för hur man ska hantera frågor när hyresgäster får ohyra i sina lägenheter.
Publicerat 8 maj, 2013

Värd i Skåne tog fram egen policy vid ohyra

Bostads AB Klockaren i nordöstra Skåne är antagligen först ut i Sverige med en policy för hur man ska hantera frågor när hyresgäster får ohyra i sina lägenheter.

Stefan Nilsson, vd på Klockaren, berättar att man fått allt fler fall med ohyra, i första hand kackerlackor, och att det då saknats en tydlig policy för hur man ska hantera frågor som ersättning och evakuering.

[ Annons ]

– Vi hade nyligen en hyresgäst där Anticimex hållit på med saneringar i fem månader utan att kackerlackorna försvunnit. Hyresgästen blev oerhört nervös  och ville inte bo kvar. Vår organisation Sabo kunde inte svara på hur vi ska hantera det så då satte vi egna regler, säger Stefan Nilsson.

Rekommendationen från Hyresgäst-föreningen är att hyresgäst som drabbas ska få kompensation med 5 till 10 procent av hyran. Klockaren bestämde nivån 7,5 procent rabatt på hyran från den dag som bostadsbolaget får veta att det finns ohyra till dess att Anticimex meddelar att saneringen i sin helhet är klar.

En evakuering medges tidigast inom två månader från det att ohyran vid första tillfället inrapporterats. Förtur beviljas då till likvärdig lägenhet. Klockaren har femtio lediga lägenheter i sitt bestånd av 1?400, så det låter sig kanske lättare göras än på andra orter.

– Självklart ska saneringsfirman vara involverad i flytten så att inte ohyran följer med, säger Stefan Nilsson.

Någon ersättning för skadade möbler betalas inte.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]