27 % tycker att den närmsta lekplatsen i närområdet är sliten och i renoveringsbehov, enligt undersökningen från Lappset.
Publicerat 23 november, 2016

Varannan missnöjd med närmsta lekplatsen

”Slitna, för små och osäkra”. Endast hälften av 2000 tillfrågade svenskar är nöjda med lekplatserna i sina närområden. Störst är missnöjet i Norrland.

Av drygt 2000 svenskar svarar endast hälften, 46 procent, att de är nöjda med lekplatserna i sitt närområde. Bland de som inte är helt nöjda menar flest, 32 procent, att lekplatserna inte har tillräckligt inspirerande lekutrustning. Drygt var fjärde svensk, 27 procent, upplever också att lekplatserna är slitna och i behov av renovering.

[ Annons ]

– Slitna lekplatser kan utgöra en omedelbar fara för barnen som leker där. Alla lekplatser, oavsett hur gamla de är eller vilken typ av lekutrustning de har, kräver löpande tillsyn och kontroller. Det är beklämmande att så många upplever att landets lekplatser är slitna och nedgångna, säger Sören Silén, vd på Lappset Sweden.

Fakta ur undersökningen:

39 % har en lekplats inom 100 meter från den egna bostaden

27 % tycker att den närmsta lekplatsen i närområdet är sliten och i renoveringsbehov

32 % tycker inte att den närmsta lekplatsen i närområdet har tillräckligt inspirerande lekutrustning

10 % tycker att den närmsta lekplatsen i närområdet är för liten i förhållande till antal barn

Problemet är störst i Norrland. Här tycker 35 procent att lekplatserna i närområdet är slitna och i behov av renovering, jämfört med exempelvis 21 procent av de som bor i Östra Mellansverige. Även i Stockholm upplevs problemet som stort; 29 procent av stockholmarna svarar att lekplatserna i närområdet är nergångna och i behov av renovering.

Fakta om undersökningen:

Drygt var fjärde svensk upplever att lekplatserna i närområdet är slitna och i behov av renovering. Det visar en Sifo-undersökning bland drygt 2000 svenskar genomförd på uppdrag av Lappset, som tillverkar lek- och parkutrustning för utomhusbruk. Störst är problemet i norra Sverige och i Stockholm.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]