SLUTREPLIK: Fastighetsägarna MittNords näringspolitiske chef Peter Sörman svarar Hyresgästföreningen om den planekonomiska jämförelsen av dagens hyressättningssystem.
Publicerat 27 april, 2015

"Våra medlemmars bild av marknadens villkor ser annorlunda ut"

SLUTREPLIK: Fastighetsägarna MittNords näringspolitiske chef Peter Sörman svarar Hyresgästföreningen om den planekonomiska jämförelsen av dagens hyressättningssystem.

 

[ Annons ]

Vad är det Hyresgästföreningen är upprörd över?

Den planekonomiska jämförelsen av dagens reglerade hyressättningssystem

Eller att vi skriver att de inte bidrar till att fler hyresrätter skapas?

Att påstå att bruksvärdessystemet och de reglerade hyresförhandlingarna – hyresregleringen – har planekonomiska inslag är föga kontroversiellt. Den uppfattningen delas av de flesta bedömare.  Vad gäller Hyresgästföreningens insatser för fler bostäder finns det tyvärr alltför många exempel där organisationen tycks prioritera att hålla hyror nere framför att skapa möjligheter för fler att ta sig in på hyresmarknaden. Insiders går före outsiders.

Hyresgästföreningen hänvisar till en egen enkät de gjort med tretton fastighetsföretag. Vi tackar för intresset för företagens villkor. Vad som emellertid glöms bort är att vi har daglig kontakt med 100-tals fastighetsägare av varierande storlek. Vi vet hur de upplever sina villkor och deras bild är en annan än den Erik Elmgren försöker förmedla.

Till skillnad från fackföreningsrörelsen som ytterst äventyrar sina medlemmars jobb vid alltför ohemula krav, visar hyresgäströrelsen sällan det ansvarstagandet – just därför att man inte behöver det. Detta agerande har klart bidragit till att situationen på bostadsmarknaden ser ut som den gör. Sedan finns det givetvis annat som också har bidragit därom är vi helt överens.

Peter Sörman
Näringspolitisk chef
Fastighetsägarna MittNord

Tidigare i debatten:

Hyresgästföreningen: ”Se möjligheterna med det statliga stödet istället”

Fastighetsägarna MittNord: ”Fler bostäder genom fria hyror i nyproduktion”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]