57 procent av landets chefer säger att de skulle vilja ta en paus från sin chefsposition för några år. Uppskattningsvis motsvarar det 285 000 chefer som skulle vilja kliva av chefsstolen under förbehåll att de har kvar sin roll när de kommer tillbaka efter pausen.
Publicerat 4 oktober, 2013

Var sjätte chef vill ta en paus

57 procent av landets chefer säger att de skulle vilja ta en paus från sin chefsposition för några år. Uppskattningsvis motsvarar det 285 000 chefer som skulle vilja kliva av chefsstolen under förbehåll att de har kvar sin roll när de kommer tillbaka efter pausen.

När samma fråga ställdes 2003 svarade 47 procent ja tack till en paus och för ett år sedan hade antalet stigit till 52 procent.

[ Annons ]

– Vi frågar regelbundet cheferna om sin syn på chefskap. Det är tydligt att kraven och förväntningarna på chefer är betydligt högre idag än för tio år sedan. Fler väljer också att gå ut och in ur chefskapet, säger Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna i ett pressmeddelande.

I den aktuella undersökningen deltog 1 511 chefer, vilken utfördes av Novus på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Resultatet, som ska vara representativt för landets cirka 500 000 chefer, kan diskuteras ur flera perspektiv enligt Ledarna.

– Istället för att diskutera vad som är en bra chef är det viktigt att flytta fokus till hur en organisation ska se ut för att kunna ha en bra chef. Att gå in och ut ur olika yrkesroller ter sig mer naturligt och behöver inte nödvändigtvis vara dramatiskt. Tvärtom kan det vara positivt om arbetsgivare uppmuntrar till rotering och ger medarbetare möjlighet att växla roller, säger Anki Udd.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]