[ Annons ]

Säkerheten brister på många svenska arbetsplatser. Hälsovådligt kvartsdamm sopas bort, anställda saknar tillräcklig skyddsutrustning och var fjärde företag gör ingen riskbedömning. Det framgår av en ny rapport från Kärcher.
Publicerat 22 september, 2015

Var fjärde arbetsplats brister i sina säkerhetsrutiner

Säkerheten brister på många svenska arbetsplatser. Hälsovådligt kvartsdamm sopas bort, anställda saknar tillräcklig skyddsutrustning och var fjärde företag gör ingen riskbedömning. Det framgår av en ny rapport från Kärcher.

En ny säkerhetsrapport från Kärcher avslöjar brister i arbetsmiljön på var fjärde av de svenska arbetsplatser som deltagit i en undersökning.

[ Annons ]

– Det är hög tid att sätt fokus på arbetsmiljöfrågor för att öka kunskapen om riskerna. Ökad medvetenhet och kunskap om risker förbättrar säkerheten på våra arbetsplatser vilket i förlängningen leder till färre olyckor och mindre ohälsa, säger Jonas Palmgren, vd Kärcher Sverige.

I undersökningen har Novus intervjuat 300 säkerhetsansvariga, skyddsombud, skyddsansvariga och vd:er om arbetsmiljö och säkerhet på svenska arbetsplatser.

Resultatet visar bland annat att en av fyra arbetsplatser inte gör någon riskbedömning eller inte vet om någon riskbedömning görs innan arbete påbörjas, trots att det i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för användning av personlig skyddsutrustning gör det tydligt att arbetsgivaren ska analysera och bedöma riskerna vid arbetet.

Vidare framkom att så många som 14 procent använder sig av sopning när de ska göra rent efter avslutat arbete med kvartsdamm eller andra hälsofarliga partiklar, vilket inte heller det följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och är förenat med allvarliga hälsorisker för de anställda.

– Orsaken till att det finns stora brister varierar förstås. Men det finns inga otydligheter i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och jag hoppas att majoriteten av de svarande som tydligt bryter mot dessa föreskrifter gör det på grund av okunskap snarare än ointresse, avslutar Jonas Palmgren.

Läs Kärchers rapport här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]