För många unga vuxna är drömmen att kunna flytta hemifrån avlägsen. Foto: Shutterstock
Publicerat 15 september, 2016

En av fem tvingas låna av föräldrarna till bostadsköpet

Enligt en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Skanska tvingas var femte ung storstadsbo att låna pengar av sina föräldrar för att köpa en bostad. Var tredje person mellan 18-30 år saknar helt en egen bostad.

– De åtgärder som införts för att dämpa den snabba prisutvecklingen på bostadsmarknaden har gjort det svårare för unga att ta klivet in på bostadsmarknaden och köpa sin första bostad. Skuldkvotstaket som nu diskuteras är en åtgärd som ytterligare skulle drabba unga hårt, samtidigt som köerna till hyresrätter blir allt längre. Att i det läget införa ytterligare åtgärder som påverkar ungas möjlighet att köpa vore olyckligt, säger Magnus Lambertsson, marknadschef Skanska Nya Hem.

[ Annons ]

Undersökningen visar även att unga vuxna idag tycker att kraven för att beviljas ett bostadslån är alldeles för högt. Hela åtta av tio unga vuxna vill kunna äga sitt boende, men över hälften säger att boendekostnaden måste bli lägre om det ska bli möjligt. Närmare var fjärde person mellan 18-30 år uppger att kravet på kontantinsatsen bör vara lägre.

Nära åtta av tio unga vuxna vill kunna äga sitt eget boende men hela 55 procent av de tillfrågade anger att boendekostnaden behöver bli lägre för att de ska ha en möjlighet att få tag i en egen bostad. Var femte ung storstadsbo uppger dessutom att de behöver låna pengar av sina föräldrar till bostadsköpet.

– Många föräldrar med ekonomisk möjlighet att hjälpa sina barn att köpa en bostad gör gärna det idag. Men det finns väldigt många unga vuxna som inte har föräldrar med varken möjligheten eller viljan. Denna situation skapar två läger och de som inte har råd börjar ofta jämföra sig med andra och känner sig hela tiden steget efter. Detta leder oftast till ett försämrat välmående hos unga vuxna, säger Jenny Rickardson, leg psykolog vid Psykologifabriken.

Fakta: Undersökningen

Skanska genomförde undersökningen via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 010 respondenter fördelat jämt mellan de två undergrupperna: 18-30 år utan barn och 31-65 år med hemmaboende barn. Undersökningen är genomförd i april 2016.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]