Butikshyror ett orosmoln för fastighetsägare
Publicerat 25 februari, 2019

Var femte fastighetsägare har sänkt butikshyran

Fastighetsägare har sett en positiv utveckling 2018 och det finns även stor tillförsikt inför 2019. Men läget för butikslokaler ser kärvare ut. Var femte fastighetsägare fick sänka butikshyrorna under 2018.

Trots att vi är på väg in i något sämre konjunkturer hyser fastighetsbranschen överlag en stor tillförsikt inför 2019. Så många som 77 procent av landets fastighetsägare räknar med att lönsamheten kommer att vara oförändrat god eller till och med bättre under 2019 jämfört med 2018. Det visar resultatet från enkäten Sverigebarometern som Fastighetsägarna gör varje år.

[ Annons ]

– Jag hade förväntat mig att den oro som råder i världsekonomin skulle avspegla sig i svaren men bevisligen är branschen trygg med att räntorna fortsatt är låga under längre tid, säger Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna.

Men en viss pessimism råder kring butikslokaler. Hela 53 procent av fastighetsägarna tror att priserna på butiksfastigheter kommer att falla under 2019. Vakansgraden för butiker räknar man med blir 22 procent. För 2018 rapporterar var femte fastighetsägare att man  fick sänka hyrorna.

– Vi såg även den tendensen tidigare, e-handeln ger sig till känna, säger Tomas Ernhagen.

Chefsekonom, Johan Davidson, på Svensk Handel ser positivt på uppgifterna om sänkta hyror.

– Är butikshyrorna på väg ner är det välkommet, rimligt och nödvändigt med tanke på att många av våra medlemmar har dålig lönsamhet. Hyror är efter personal den största utgiften och det vi ofta hör är att höga hyror är ett större hot än e-handel, säger Johan Davidsson.

Han ser likheter med utvecklingen för bostadsutvecklingsbolagen efter att marknaden på bostadsrätter sviktat

–  Sänks inte hyrorna riskerar fastighetsägare att stå med många tomma lokaler när konjunkturen viker.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]