[ Annons ]

Redan idag kan man se att skyfallen blir både kraftigare och allt mer frekventa. Så länge man inte är extremt utsatt krävs inga drastiska ombyggnationer. Men här är några tips väl värda att ta med i planeringen när åtgärder ändå ska göras på huset.
Publicerat 1 oktober, 2013

Var beredd när regnen kommer

Redan idag kan man se att skyfallen blir både kraftigare och allt mer frekventa. Så länge man inte är extremt utsatt krävs inga drastiska ombyggnationer. Men här är några tips väl värda att ta med i planeringen när åtgärder ändå ska göras på huset.

Att klimatförändringar kommer att påverka vår svenska flora och fauna kan man förstå. Men kan några grader hit eller dit verkligen göra någon skillnad för en fastighet?

[ Annons ]

–?Det råder fortfarande en ganska stor osäkerhet hur det kommer att påverka. Och det gäller att inte blanda samman klimat och väder. Klimatförändring med några grader handlar om medeltemperatur. Det innebär ingen enorm påverkan på byggnader. Däremot är väder något som växlar, och det man har sett tendenser till är att vi får mer extremväder. Räkna med fler och kraftigare skyfall, mer blåst och snöstormar. Där man inte är van vid hundraårsfloder på vårkanten, kan det komma oftare med översvämningar som följd, säger WSP:s miljökonsult Göran Werner.

Klicka på bilden för att se grafiken som en pdf.
Klicka på bilden för att se grafiken som en pdf.

De globala klimatförändringarna är dramatiska, men när det gäller påverkan på den svenska bebyggelsen ska man inte överdriva konsekvenserna. Fast sammantaget kan det få relativt stora ekonomiska konsekvenser. Boverket gör i skriften ”Byggnader i förändrat klimat” (2007) uppskattningar av vad kortare livslängd på byggnadsmaterialen kan komma att kosta. Exempelvis om putsens livslängd minskar med 10 procent så innebär det en sammanlagd kostnadsökning på 140 miljoner kronor per år.

Göran Werner tror inte att man kommer att välja andra typer av material  på grund av klimatförändringar.

– Det är snarare utförandet som måste bli nogrannare. Vi vet att det slarvas en del med regnskydd i skarvar, fönsterinfästningar och liknande. Man måste ta höjd för en större belastning.

Det blir fuktigare även inomhus, vilket ställer krav på ventilationsanläggningen.

– Att bygga om till FTX gör att man både får bättre ventilation och kan vädra bort fukten samtidigt som man sparar energi genom att återvinna värmen, säger Göran Werner.

Något som märks redan nu är ökning av alger, mögel och mossa på fasader. 2011 gjorde Folksam ett test av rengöringsprodukter för mögelangripna träfasader.

– Ingenting fungerade riktigt bra utan var mer tillfälliga lösningar. Efter bara något år så var det lika mycket mögel som tidigare. Det viktiga är att välja rätt färg och rätt teknik när man ska måla, menar Stefan Hjort, färgexpert på Folksam.

Enligt honom är mögelpåväxt främst ett estetiskt problem.

– Men låter man det gå riktigt långt kan dock hyferna (mögelsvampens trådar) tränga in och få fäste i underlaget. Därför är det viktigt med underhåll, säger Stefan Hjort.

Peter Blomquist, vd Lingfjords fasadtvätt, håller med om att det främst handlar om estetik.

– Många i branschen kör med skrämseltaktik och pratar om hur påväxt binder smuts och fukt som gör att fasaden snabbt tappar sin isolerande förmåga. Det är ingen lögn, men lite väl mycket att måla fan på väggen.

Från nya välisolerade hus smiter det inte ut någon värme som torkar upp fasaden vilket påverkar utseendet.

– Det kan se så illa ut och många tror att det krävs en fasadrenovering. Men det kan räcka med en tvätt som bara kostar en tiondel, säger Peter Blomquist.

Nu är fasader känsliga och en felaktigt utförd fasadtvätt kan ställa till det rejält. Marmor och kalksten ska inte utsättas för syror, och många rengöringsmedel kan etsa glasytor så att det blir matta slöjor. Bara för att nämna några exempel.

– Jag får ofta frågan ”nu är fasaden ren, hur håller vi den så?” Tyvärr finns det inget som riktigt fungerar i längden, sporerna finns naturligt i luften, de kommer tillbaka.

Det finns många metoder och mycket kemikalier i den här branschen. Mycket är ren humbug enligt Peter Blomquist.

– I de flesta fall är det bäst att tvätta med hetvatten som tar kål på sporerna. Ibland måste man dock ta hjälp av kemikalier, som när röda alger färgat huset från tak och flera meter ner. Algerna innehåller så mycket pigment att det krävs kemikalier för att bleka dem.

En relativt ny metod är tvätt med så kallat ultrarent vatten. Det handlar om vatten helt fritt från salt, kalk, mineraler och metaller. Eftersom vattnet har extremt låg konduktivitet (ledningsförmåga) menar de som utför metoden att vattnet lätt kan bryta bindningar mellan smuts och underlag. Mögel och alger påverkas eftersom de vattenlösliga salter som finns i cellerna ”sugs ut” ur cellen för att lösa sig i det ultrarena vattnet.

Några vetenskapliga belägg är svåra att finna, men experter inom husvård rekommenderar metoden utifrån den minimala miljöpåverkan och att den ger minimal åverkan på materialet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]