[ Annons ]

En räntehöjning blir inte aktuell förrän framåt årsskiftet 2016/2017. Det innebär att bolåneräntorna har potential att falla ytterligare. Det skriver Fastighetsägarna i sin senaste ränteanalys Räntefokus.
Publicerat 20 april, 2015

Väntan på plusränta kan bli lång

En räntehöjning blir inte aktuell förrän framåt årsskiftet 2016/2017. Det innebär att bolåneräntorna har potential att falla ytterligare. Det skriver Fastighetsägarna i sin senaste ränteanalys Räntefokus.

Riksbanken sänker räntan till -0,5 procent i samband med räntemötet den 28 april. Alternativt delas sänkningen upp i två delar, med en första sänkning i april och ytterligare en senare i år.

[ Annons ]

– Risken för att räntorna ska stiga inom en snar framtid är obefintlig, så det finns ingen anledning att skynda till banken för att binda räntan. Har du 3-månadersränta idag, kan du lugnt ligga kvar och avvakta Riksbankens nästa steg, säger Fastighetsägarna Sveriges chefekonom Tomas Ernhagen.

Av Fastighetsägarnas återkommande analys Räntefokus framgår att svagheterna i omvärlden håller tillbaka svensk ekonomi. Den senaste statistiken antyder att återhämtningen i USA har tappat fart. Dollarförstärkningen tynger exporten och svag löneutveckling håller tillbaka privatkonsumtionen. I eurozonen fortsätter ekonomin att gå kräftgång samtidigt som förväntningarna på flera stora tillväxtländer har dämpats.

– Riksbanken satsar nu allt på att få upp inflationen genom att försvaga kronan. Det är en svår uppgift när Europeiska centralbanken har samma strategi. Därför tvingas Riksbanken till ytterligare penningpolitiska lättnader. Och det blir en lång väntan innan reporäntan blir positiv igen. Enligt vår analys sker det först under sommaren 2017, säger Tomas Ernhagen.

Trots att den korta 3-månadersräntan ligger på rekordlåga nivåer finns det potential för ytterligare minskningar. Detsamma gäller de längre bolåneräntor. Risken för högre räntor bedöms som mycket liten i dagsläget.

Om Räntefokus

Räntefokus är namnet på Fastighetsägarnas återkommande ränteanalyser. Analysen fokuserar främst på penningpolitikens utveckling och den övergripande ekonomiska utvecklingens konsekvenser för räntorna på bostadslån.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]