[ Annons ]

Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna. Foto: Fastighetsägarna.
Publicerat 22 mars, 2022

Välkomnar skydd för bostadsrättsköpare

Den som köper och äger en bostadsrättslägenhet ska få bättre skydd. Nu går regeringen vidare med en proposition som föreslår flera lagändringar.

När byggstarter dragit ut på tiden har köpare i vissa fall varit bundna i avtal som hållit dem låsta i åratal. Det vill nu regeringen komma tillrätta med genom flera lagändringar som ska ge de som köper nyproducerade bostadsrättslägenheter med förhandsavtal bättre skydd. Bland annat ska tidsgränsen för upplåtelsen då lägenheten ska vara klar snävas in till tre månader. Köparna föreslås också ha rätt att säga upp avtalet vid förseningar.

Det framgår av propositionen Tryggare bostadsrätt som regeringen har överlämnat till riksdagen. Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna, har deltagit som expert i utredningen stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden där flera av förslagen tagits fram. På Fastighetsägarna välkomnar man merparten av förslagen.

[ Annons ]

Lagförslagen handlar också om skydd för ägare av bostadsrätter, så att det inte ska gå lika lätt att kapa föreningar.

– Vi har lyft problematiken kring bristande skydd för bostadsrättsföreningar och särskilt framfört önskemål om att stärka reglerna kring rösträtten efter det uppmärksammade fallet i Kinesiska muren i Malmö där medlemmarna i en bostadsrättsförening saknade praktisk möjlighet till inflytande i den misskötta föreningen. Vi tycker därför att det förslag som läggs fram är bra och överensstämmer med den praxis som finns i nästan alla bostadsrättsföreningar i landet, säger Johan Kleveland.

Enligt lagförslaget ska det ställas tydligare  krav på en ekonomisk plan vid nyproduktion av bostadsrätter och på intygsgivarna som ska granska planen. Det ska finnas en underhållsplan för att ge en bättre bild av föreningens framtida kostnader. Och för att göra det lättare att förstå årsredovisningen ska den enligt förslaget innehålla vissa nyckeltal och även en kassaflödesanalys.

Johan Kleveland saknar dock ett större omtag kring bostadsrättsföreningars ekonomiska redovisning.

– Ett särskilt regelverk för bostadsrättsföreningar skulle ge en bättre möjlighet att bedöma föreningens ekonomi vilket skulle innebära ett skydd såväl för boende i en förening som andra intressenter, menar Johan Kleveland.

I propositionen föreslås också en ny ordning för en bostadsrättsinnehavares förändringar av lägenheten. Om styrelsen inte lämnar sitt tillstånd kan bostadsrättshavare begära att hyresnämnden pröva om åtgärderna innebär påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller om dessa ska godkännas. Bostadsrättshavare som utför förändringar utan tillstånd riskerar att få sin bostadsrätt förverkad.

– Fastighetsägarna har tidigare lyft problematiken kring bostadsrättshavares förändringar av lägenheten och den otillfredsställande processordning som finns idag. Vi välkomnar därför förslaget som nu läggs fram, säger Johan Kleveland.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 förutom vad gäller den ekonomiska planen och intygsgivarna som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]