[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 25 augusti, 2021

Valfrihet viktigt i framtidens kontor

Social interaktion, spontana samtal och möten är det som anställda saknar mest vid hemmajobb. Och tre av fyra har en positiv känsla inför att arbeta på kontoret, visar en ny rapport från Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägarna Stockholms rapport ”Kontoret, hemmet och jag” bygger på enkätsvar från 1000 personer med kontorsarbete mellan 25 och 65 år i Stockholms län. De medverkande har fått svara på frågor om kontorslivet och vilka attityder, beteenden och förväntningar de har. De flesta är överlag positivt inställda till att arbeta på kontoret, men samtidigt skulle en majoritet tacka nej till ett jobb utan möjlighet till visst hemmajobb.

– Vi gillar kontoret, men vi kommer inte tillbaka per automatik. När restriktionerna lättar behöver fastighetsägare tillsammans med sina kontorshyresgäster utveckla kontorsmiljöer som får oss att hitta tillbaka till kontoret. Det kommer att behövas för att också återskapa aktiviteten i städer, kvarter, och verksamheter som handel och restauranger, säger Helena Olsson, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

[ Annons ]

Att få bestämma själv är en genomgående åsikt bland respondenterna. En stor majoritet anser att det ska vara upp till medarbetaren själv att avgöra om hen jobbar bäst hemma eller på kontoret. Samtidigt tycker sju av tio att det är viktigt att arbetsplatsen har en tydlig policy för vad som gäller för hemmajobb.  

Den sociala aspekten väger också tungt och är den främsta anledningen till att arbeta på kontoret. Tre av fyra menar att det bästa med kontoret är att träffa kollegorna och att de som saknas mest vid hemmajobb är social interaktion, spontana samtal och möten samt att kunna stämma av småsaker med kollegorna.  

Även omgivningarna och utbudet runt kontoret är viktiga. De respondenter som arbetar i Stockholms city uppskattar utbudet i form av restauranger och serviceställen runt kontoret i högre utsträckning än de som jobbar i övriga delar av regionen.

Varannan tillfrågad person säger även att de aldrig skulle tacka ja till ett jobb utan att ha sett kontoret innan.

– Kontorets läge handlar inte bara om tillgängligheten utan också om hur utbudet i närheten ser ut. En majoritet anser att området säger något om arbetsplatsens identitet. Här finns en möjlighet för fastighetsägare att påverka attraktiviteten genom att arbeta aktivt med utbudet och vilka verksamheter som finns i anslutning till kontoren, säger Helena Olsson.

Läs hela rapporten här

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]