[ Annons ]

Bild: Shutterstock
Publicerat 21 april, 2021

Välkommet besked från Bryssel

Under onsdagen presenterades den första delen av unionens nya taxonomi. Och när det gäller fastighetsinvesteringar gick beslutet svensk väg.

Diskussionerna mellan de 27 medlemsländerna och EU-kommissionen har varit intensiv. Konflikten har främst varit hur icke-förnybar naturgas, eller fossilgas, och kärnkraft behandlas i taxonomin. När den första delen av unionens nya taxonomi, som syftar till att styra investeringar mot hållbara alternativ, saknas dessa bitar. Gas och kärnkraft ska behandlas i ett senare skede av arbetet med taxonomin.

Men där har också funnits en oro från svensk sida att svensk fastighetsmarknad ska missgynnas. Detta då bedömningen enligt ursprungsförslaget skulle bygga enbart på energiklass. Medlemsstater med särskilt hårda krav, exempelvis Sverige, skulle då missgynnas.

[ Annons ]

Därför är det nog många i de större fastighetsbolagen som nu drar en lättnadens suck. Delaktivitet 7.7 ”Acquisition and ownership of buildings” är  det nu, i det slutgiltiga förslaget, klass A eller topp 15 procent  av det samlade beståndet som gäller.

Alltså samma som i det nyligen läckta utkastet och som Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet Fastighetsägarna Sverige, kommenterade:

– Det är välkommet att EU-kommissionen insett bristerna med att förlita sig på enbart energiklasser enligt energideklarationer för att klassa en befintlig byggnad som hållbar. Nu kan vi i branschen ta vid och enas om hur och med vilket underlag topp 15 procent ska identifieras, säger Rikard Silverfur.

Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum ser postivt på att det nu finns en klar spelplan. På bolaget har man följt utvecklingen av taxonomin och lämnat in synpunkter längst resan.

– Nu är vi sannolikt också ett av de första, eller till och med det första bolaget i Europa, att redogöra för hur vi faller ut enligt taxonomin. Vi har fått flera förfrågningar den senaste tiden från banker och analytiker kring taxonomin därför valde vi att redan nu i vår Q1-rapport, som släpptes idag, redovisa hur gröna vi är enligt taxonomin som också beslutades idag. Mycket snabbare kan man knappt vara. EU:s taxonomi kommer bli ett väldigt viktigt verktyg framöver för oss. Att säkerställa att Castellum har hög andel gröna tillgångar enligt taxonomin blir väldigt viktigt om vi vill bli valda av främst aktieinvesterare men också kreditinvesterare i framtiden samt att dra nytta av taxonomins fördelar som det sannolikt kommer innebära i förlängningen. 

Samma tongångar hörs hos Wihlborgs där Fredrik Ljungdahl är ESG-controller.

– Det viktigaste att ta itu med nu är då att konkretisera var gränsen går för de 15 procent mest energieffektiva fastigheterna i Sverige och/eller regionalt. Detta kommer bland annat en arbetsgrupp inom Fastighetsägarna att titta närmare på. Och möjligen kan Boverket bidra med relevant statistik och vägledning för att hjälpa fastighetsbolag med analysen av den egna fastighetsportföljen. Gränsvärdet 100 kWh/kvadratmeter och år i primärenergianvändning har diskuterats som en möjlig utgångspunkt för kommersiella fastigheter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]