Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 7 december, 2016

Validering ger fler jobb i fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen behöver rekrytera. Med validering underlättas kompetensförsörjningen från både arbetssökande och anställda. Systemet kan även hjälpa fler nyanlända in på arbetsmarknaden.

Det byggs mer än under miljonprogrammets dagar. Nya bostäder och kommersiella lokaler som har en hög teknisk standard. För att uppfylla regeringens energimål krävs även att befintliga fastigheter energieffektiviseras. Detta, i kombination med stora pensionsavgångar, gör att fastighetsbranschen är i skriande behov av kompetent personal.

[ Annons ]

I samarbete med branschen har Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd arbetat fram valideringssystemet FAVAL. I september blev det klart för validering mot yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsvärd på gymnasienivå.

FAVAL är ett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt kompetens för branschens yrken. Efter genomförd komplett validering får validanden ett kompetensbevis som visar på både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som uppfyller branschens krav.

Lena Nyquist Verksamhetschef
Lena Nyquist
Verksamhetschef

Genom att validera kan fastighetsföretagen kvalitetssäkra befintlig kompetens och utveckla den hos sina anställda. Att kunna säga att företagets anställda är validerade, och har kompetensbevis, kan öka företagets trovärdighet gentemot sina kunder, och också göra företaget mer attraktivt att jobba i. Inte minst viktigt eftersom vi i fastighetsbranschen ofta slåss om samma personer som byggbranschen.

Validering kan också ge fler arbetssökande möjlighet till jobb i branschen. Genom validering synliggörs och bedöms en individs kompetens, oavsett hur, var eller när den har förvärvats, i Sverige eller utomlands, för att bättre matchas mot arbetsmarknaden.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har beviljats medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Medlen kommer bland annat att användas för att översätta valideringsverktyget FAVAL till fem språk. Syftet är att kunna validera nyanländas kompetens och inte i första hand deras språkkunskaper.

Utbildningssystemet kan inte tillgodose behovet av ny arbetskraft. Därför behöver vi på annat sätt få in nytt blod i branschen och inte rekrytera personal från varandra, vilket till stor del sker i dag.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]