Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 26 januari, 2018

Valfritt underhåll hindrade inte renovering

Valfritt lägenhetsunderhåll som hyresgästerna själva bekostat förhindrade inte att kök och badrum gjordes om.

En hyresvärd bestämmer sig för att göra ett stambyte och samtidigt en omfattande renovering så att alla lägenheter i fastigheten ska få samma standard. Flera av hyresgästerna vägrar att acceptera den planerade renoveringen. De som protesterar har själva några år tidigare låtit renovera hela eller delar av sin lägenhet eftersom VLU, valfritt lägenhetsunderhåll, ingår i deras hyresvillkor.

[ Annons ]

Hyresvärden ansöker i hyresnämnden om tillstånd att genomföra den planerade totalrenoveringen. Hyresgästerna som renoverat kräver när ärendet prövas att de ska få behålla inredning i kök respektive badrum liksom eldragningar som de själva bekostat. Men hyresnämnden menar att det inte tydlig framgår i hyresavtalet vad villkoret om valfritt lägenhetsunderhåll omfattar.

Enligt nämnden finns det därför ingen anledning att neka hyresvärden tillstånd till en del av åtgärderna. De poängterar också att det inte heller finns något som tyder på att hyresvärdens planerade renovering skulle försätta hyresgästerna i en sämre situation. Några av hyresgästerna överklagar beslutet men hovrätten avslår överklagandet.

Karin Rutström

 

Kommentar: Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige

Om hyresvärden behöver göra standard­höjande åtgärder måste det som regel godkännas av berörd hyresgäst. Godkänns åtgärderna inte kan hyresvärden ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. En ansökan ska bifallas om hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att åtgärderna genomförs och det inte är oskäligt mot hyresgästen. Det är hyresgästernas intressen i allmänhet som ska beaktas, det så kallade objektiva hyresgästintresset. Hovrätten konstaterar att det är hyresvärden som gör de tekniska och fastighetsekonomiska bedömningarna samt som bestämmer på vilket sätt åtgärderna ska genomföras.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]