[ Annons ]

Biskopsgården var ett av de områden som Alliansen i Göteborg ville undanta från ebo-lagen. Men Migrationsverket värderar inte vilka områden som ska undantas, och därför kommer hela kommunen att omfattas. Foto: Alicia Fagerving/Wikimedia
Publicerat 17 juni, 2020

Val av boendeform inte avgörande för integration

I sin doktorsavhandling menar Lina Sandström att debatten om bättre integration för asylsökande hittills i alltför hög grad fokuserat på slopandet av ebo-lagen.

Asylsökande som väljer att bosätta sig i områden som undantagits från ebo-lagen får från den 1 juli inte längre rätt till ekonomiskt stöd. Sannolikt blir ett resultat att fler väljer att bo i Migrationsverkets anläggningsboenden.

– Men att bara skrota ebo-lagen löser inget i sig. Tar man bort en valmöjlighet måste något annat förbättras om man vill skapa bättre integration.

[ Annons ]

Det säger Lina Sandström, nybliven doktor i sociologi vid Örebro universitet. Hon menar att de asylsökandes saknas perspektiv saknats i diskussionen. I arbetet med sin avhandling har Lina Sandström därför intervjuat asylsökande i två olika boendeformer. Dels personer som bor på en av Migrationsverkets anläggningar i en mindre kommun, dels personer som har ordnat boende på egen hand.

– Visst bidrar ebo i viss del till segregation. Men det är viktigt att se att segregation drivs av betydligt fler faktorer än bara det. Därför tycker jag att det är märkligt när man lägger hela skulden på asylsökande som har mycket små möjligheter att göra några egentliga val på bostadsmarknaden. Dålig integration är en betydligt större fråga än bara ebo, säger Lina Sandström.

Lina Sandström poängterar att många som väljer att bo på något av Migrationsverkets anläggningsboenden till slut ändå hamnar i något av landets utsatta områden.

– Möjligheterna att välja är mycket små. Då blir det konstigt när det framställs som att om vi bara slopar ebo så löser sig allt.

I sin avhandling menar Lina Sandström att ebo i många fall faktiskt fungerat bra och att det sociala nätverk den asylsökande då får kan vara väldigt värdefullt.

Lina Sandström drar slutsatsen att det är svårt att se en generell bostadslösning som passar alla. Hon menar att kritiken mot asylsökande som väljer att bo hos släktingar och vänner, ofta handlar om att man vill se en assimilering snarare än integration. – Jag tror att förändringen av ebo kan leda till försämringar för många asylsökande. Antingen väljer de ebo ändå men hamnar i en ännu mer utsatt situation utan sin dagsersättning, eller så tvingas de välja ett asylboende. Att det senare alternativet skulle vara bättre för integration är långt ifrån säkert, säger Lina Sandström.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]