Foto: Shutterstock
Publicerat 28 september, 2018

Vägledning ska göra det lättare att komma in på hyresmarknaden

De krav som hyresvärdar ställer vid uthyrning av hyresrätter behöver anpassas till dagens inkomst- och anställningssituationer. Därför lanserar SABO och Fastighetsägarna nu en gemensam vägledning kring mer flexibla krav.

Trots lång kötid finns det människor som har svårt att ta sig in på hyresmarknaden. Detta för att de inte godkänns som hyresgäster på grund av att de har en låg inkomst eller är beroende av försörjningsstöd.

[ Annons ]

Det är bakgrunden till att SABO och Fastighetsägarna nu lanserar en gemensam vägledning som ska fungera som ett stöd för hyresvärdar som vill omarbeta sin uthyrningspolicy till att vare mer anpassad till dagens inkomst- och anställningssituationer.

– Syftet med vägledningen är att skapa förutsättningar för hyresvärdar att själva utforma och uppdatera uthyrningspolicyer som är anpassade till dagens anställnings- och inkomstförhållanden i samhället. Vägledningen ska bidra till att hyresvärdars uthyrningspolicyer innehåller krav som är relevanta och undviker krav som är för höga och inte på ett effektivt sätt bidrar till att säkerställa att hyran betalas i tid, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

De båda organisationerna betonar att hyresvärdar givetvis måste kunna ställa krav på att hyresgästen verkligen har möjlighet att betala hyran både på kort och lång sikt samt att minimera hyresvärdens risk för att hyran inte betalas.

Men i vägledningen ges det flera exempel på hur många av de krav som ställs idag rimmar illa med dagens inkomst- och anställningssituationer. Det kan exempelvis vara:

  • att projekt- eller visstidsanställningar inte godkänds då kravet är tillsvidareanställning.
  • att a-kassa eller sjukersättning inte godkänns.
  • att höga inkomstkrav tar otillräcklig hänsyn till den enskildes faktiska förutsättningar att fullfölja sitt ansvar gentemot hyresvärden.

I det sista exemplet har det uppstått situationer där en hyresgäst haft samma förutsättningar att förmå betala sin hyra punktligt i decennier, men som vid ett lägenhetsbyte plötsligt bedöms vara en risk.

– Det finns människor som trots lång kötid har svårt att ta sig in på hyresmarknaden, om de inte godkänns som hyresgäster på grund av att de har en låg inkomst eller är beroende av försörjningsstöd. Att Fastighetsägarna och SABO tillsammans visar på hur fastighetsvärdar kan arbeta för att fler ska få tillträde till egna hyreskontrakt är positivt, säger Anders Nordstrand, vd för SABO i det gemensamma pressmeddelandet.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]