[ Annons ]

Ventilation är viktigt för att minska smittspridning.
Publicerat 5 maj, 2021

Vädra ut kunskapsbrister

Att ventilation är viktigt för att minska smittspridning vet vi med säkerhet. Men det behövs mer kunskap kring hur och varför. Frågor ett nytt forskningsprojekt förhoppningsvis kan ge svar på.

Thomas Olofsson, professor på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik på Umeå universitet, hoppas att tillsammans med kollegor från KTH, Lunds tekniska högskola och Chalmers beviljas anslag för ett stort forskningsprojekt där man vill undersöka hur vi kan minska risken för spridning av virus och andra smittämnen i byggnader.

– Här på Umeå universitet kom vi igång tidigt redan förra våren med en studie om ventilation, corona och kunskapsbristerna, som jag menar finns både i bransch och hos myndigheter, kring ventilation och energistyrning av byggnader.

[ Annons ]

Vad var det viktigaste ni kom fram till?

– Det vi ser som mest intressant, och vad som är den stora möjligheten nu och framåt, är att vi börjat arbeta med frågorna tvärvetenskapligt. Det är såklart bra att studera hur man ska minska antalet viruspartiklar i luften. Men så upptäcker man att det spelar roll vad det är för luftfuktighet, hur de som vistas i lokalerna mår i övrigt och så vidare. Det finns många faktorer som spelar in och det är viktigt att lära av varandra över disciplingränserna.

Kan man lösa smittspridningen med bättre teknik, som exempelvis effektivare filter?

– Det är så klart att det kan bli bättre och tekniska lösningar är viktiga. Men jag brukar hänvisa till Rehva, (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) som talar om en upp och nedvänd triangel: det mest effektiva är att helt utrota viruset, som med SARS. Därnäst, att med olika tekniska lösningar se till att det inte finns några risker i inomhusmiljön. Går inte det är nästa steg att ge instruktioner om hur många som får vara i lokalen. Sist får man ta till åtgärder som obligatoriskt munskydd och liknande.

Vad är viktigast i den forskning ni nu vill göra?

– Det viktiga är egentligen att se till att branschen nås av den kunskap som finns. Men vi behöver framförallt göra verkliga, fullskaliga försök. Hittills har mycket forskning på området varit teoretiskt och byggt på simuleringar. Det vore toppen om exempelvis KTH Live in lab studerar hur luftutbytet blir i verkligheten utifrån hur lokalerna används.

Tips för att minska risken för smittspridning

• Upprätthåll effektiv ventilation och säkerställ luftflödena.

• Stäng av eventuell återluft, så att all tilluft om möjligt består av uteluft.

• Byt filter när kalendern eller övervakningssystemet säger att det är dags.

Komplett lista med rekommendationer utifrån Folkhälsomyndigheten och European Centre for Disease Prevention and Control hittar du på fastighetsagarna.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]