[ Annons ]

Carnegie Kajstråk. Illustration: Liljewall Arkitekter.
Publicerat 11 december, 2018

Utvecklar hållbar stadsdel i Göteborg

Hemsö har tillsammans med Riksbyggen och Robert Dicksons stiftelse vunnit en markreservation vid Carnegie Brygga, i Majorna i Göteborg. Sammanlagt handlar det om 150 nya bostäder samt lokaler för samhällsservice.

Målsättningen är att utveckla en ny stadsdel som tar tillvara på områdets unika karaktär och där social- och miljömässig hållbarhet ska vara en röd tråd genom hela projektet.

[ Annons ]

– Det är mycket roligt att vi tillsammans nu får möjlighet att skapa en helt ny hållbar stadsdel i Göteborg. Betoningen på mångfald i området känns inspirerande där vi nu kan addera vår kompetens och långa erfarenhet av att utveckla fastigheter för offentlig service, säger Anna Marand, projektutvecklingschef på Hemsö, i en kommentar.

Genom en blandning av upplåtelseformer, lägenhetstyper och lokaler för olika verksamheter är förhoppningen att kunna bilda en levande stadsdel. Den nya stadsdelen blir inte bara för de boende, utan även en plats för arbete och besök i den vattennära miljön.

Hemsö kommer att utveckla en förskola alternativt grundskola och andra lokaler för verksamheter inriktade på samhällsservice. Även möjligheten till ett nytt äldreboende i anslutning till parken ska utredas. Riksbyggen kommer att bygga bostadsrätter och Robert Dicksons stiftelse ska bygga hyresrätterna.

– Riksbyggen är mycket glada över markreservationen. Vi vill utveckla Carnegie Brygga till en inkluderande och tillgänglig plats som är öppen för hela staden. Riksbyggen ligger i framkant när det gäller att skapa mer hållbara boendemiljöer och den specialistkunskapen tar vi med oss till projektet vid Carnegie Brygga, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

Robert Dicksons stiftelsen har sedan den grundandes byggt och förvaltat fastigheter i Majorna.

– Det gör det extra roligt för oss att vara med och utveckla nya bostäder där. Carnegie Brygga kommer bli ett eftertraktat boende för våra destinatärer när det står färdigt för inflyttning. Stiftelsen ser fram emot att kunna erbjuda våra destinatärer möjlighet att bo vid vattnet mitt inne i stan till en skälig hyra, säger Mikael Jansson, vd Robert Dicksons stiftelse.

Fakta: Carnegie Brygga
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Totalt antal lgh: ca 150 st (50 % BRF och 50 % HR)
Verksamheter: Totalt ca 9500 kvadratmeter. Verksamhetslokaler omfattar både bottenvåningar på bostadshusen samt lokaler för samhällsservice i Kv Oscar.
Utbildning: Totalt ca 2500 kvadratmeter. Förskolan med 6 avdelningar, F -3 skola, fördelas på två plan. Utemiljön utgörs av 1000 kvm takträdgård ovanpå lokalerna samt den befintlig parken på 3600 kvadratmeter i direkt anslutning till byggnaden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]