[ Annons ]

Här utvecklar Rikshem och Ikano Bostad Telestaden i Farsta. Foto: JLL
Publicerat 9 juni, 2016

Utvecklar 3 000 bostäder i nya Telestaden

Rikshem och Ikano Bostad ska utveckla 3 000 bostäder i den nya stadsdelen Telestaden i Farsta. Ambitionen är att Telestaden ska bli en attraktiv och levande stadsdel med såväl bostäder som närservice och arbetsplatser.

Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd beslutade tidigare i år att inleda ett detaljplanearbete för det område i Farsta (Burmanstorp 1) som ägs av Rikshem och Ikano Bostad och som hittills bestått av kontor för Telia. I beslutet ingår även kommunalt anslutande mark.

[ Annons ]

Rikshem och Ikanos Bostads vision är att på egen mark utveckla 3 000 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Planområdet är cirka 200 000 kvadratmeter stort.

Telestaden har ett bra läge nära kommunikationer och handel, grönområden och vatten. Området är en viktig del i Tyngdunkt Farsta, som är Stockholm stads största exploateringsprojekt för söderort.

– Det är en stor tillgång för Farstaborna att området öppnas upp och att Farsta knyts närmare till Drevviken. Det bidrar till ett mer sammanhängande och tillgängligt Farsta, säger Maria Tognolina projektledare Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Förutsatt att detaljplaneprocessen går enligt plan kommer Rikshem och Ikano Bostad att påbörja bostadsproduktion 2018 med första inflyttning 2019. Plansamråd beräknas ske fjärde kvartalet 2016.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]