EU-kommissionen vill skärpa kraven på EU:s energieffektiviseringsdirektiv ytterligare – redan innan de överenskomna direktiven hunnit föras in i svensk lagstiftning. Nu uppmanar Fastighetsägarna kommissionen att utvärdera nuvarande åtgärder innan vidare regleringar.
Publicerat 19 mars, 2014

”Utvärdera nuvarande åtgärder innan nya regleringar införs”

EU-kommissionen vill skärpa kraven på EU:s energieffektiviseringsdirektiv ytterligare – redan innan de överenskomna direktiven hunnit föras in i svensk lagstiftning. Nu uppmanar Fastighetsägarna kommissionen att utvärdera nuvarande åtgärder innan vidare regleringar.

Senast vid halvårsskiftet 2014 ska EU:s energieffektiviseringsdirektiv vara infört i svensk lagstiftning, men redan innan de nya reglerna införts skissar EU-kommissionen på nya och skärpta krav för effektiviseringsåtgärder inom fastighetssektorn.

[ Annons ]

Fastighetsägarnas miljöchef Yogesh Kumar är kritisk till kommissionens framfart, och menar att de redan överenskomna åtgärderna bör utvärderas innan energieffektiviseringsdirektiven kan skärpas ytterligare.
– Minskad energianvändning inom fastighetssektorn är viktigt för att nå upp till EU:s energieffektiviseringsmål, men innan ny lagstiftning sjösätts behövs en noggrann analys av vad som faktiskt har uppnåtts och inte bara en utvärdering av om medlemsländerna har genomfört direktiven på rätt sätt, säger han.

Fastighetsägarna har därför tillsammans med den europeiska fastighetsägarorganisationen EPF (European Property Federation) samt andra europeiska organisationerna skrivit ett officiellt brev till EU-kommissionens generaldirektorat för energi och transport.

– Det är väsentligt att utvärdera om syftet med direktiven har uppnåtts på ett kostnadseffektivt sätt. Misslyckad reglering bör antingen rättas eller dras tillbaka, säger Yogesh Kumar.

Brevet kommer nu att följas upp av personliga möten med EU-kommissionens specialister.

Det långsiktiga målet med EU:s energieffektiviseringsdirektiv är att minska energianvändningen inom EU med 20 procent till år 2020.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]